با ما تماس بگیرید

021-66659291

آموزش مفهومی علوم هشتم متوسطه - نیم سال دوم

مدت دوره
15 ساعت
تعداد فراگیر
11 نفر
تعداد فصل‌ها
8 فصل
تعداد جلسات
45 جلسه
مدرس دوره
عارف اثنی عشری
 
140,000 تومان

توضیحات دوره


تدریس مفهومی و سطر به سطر کتاب درسی
راهنمایی جهت حل تمرین ها و پرسش های کتاب درسی
توضیح اهداف کتاب درسی و توسعه و غنی سازی مفاهیم آن
طرح و حل مثال های متنوع و تمرین های مهم و کلیدی کتاب درسی
استفاده از روش ها و تکنولوژی های نوین آموزشی جهت هوشمند سازی آموزش

جلسات دوره

بارهای الکتریکی از کجا می آیند؟ - رسانا و نارسانا
القای بار الکتریکی - آذرخش و تخلیه بار الکتریکی
اختلاف پتانسیل الکتریکی - مدار الکتریکی و جریان الکتریکی
مقاومت الکتریکی
قطب های آهن ربا - القای مغناطیسی
آهن ربای الکتریکی - موتور الکتریکی - تولید برق
کانی ها اجزای تشکیل دهنده ی سنگ کره - تشکیل کانی ها- شناسایی کانی ها
کانی های نا مهربان - کانی های ملی - طبقه بندی کانی ها
سنگ ها منابع ارزشمند - سنگ های آذرین
سنگ های رسوبی - سنگ های دگرگونی
سنگ ها چگونه تغییر می کنند؟ - هوازدگی شیمیایی
فرسایش - چرخه ی سنگ
چشمه ی نور - نور چگونه منتشر می شود؟ - سایه چگونه تشکیل می شود؟
بازتاب نور - قانون بازتاب نور
تصویر در آینه ی تخت
آینه های کروی
آینه های کاو
آینه های کوژ
شکست نور
شکست نور در منشور
عدسی ها
اساتید دوره
عارف اثنی عشری
سابقه تدریس؛
مدرس صدا و سیما 
مدرس مجموعه مدارس علوی 
مدرس مجموعه مدارس واله
مدرس مجموعه مدارس سلام
مدرس آموزشگاه های وابسته به کانون فرهنگی آموزش (قلمچی)
مدرس مدرسه هدف شرق (پردیس)
مدرس مدرسه اندیشه و خرد
مدرس مدرسه نرجس 
مدرس فیلم های آموزشی مدرسان شریف 
مدرس فیلم های آموزشی کانون فرهنگی آموزش (قلمچی)
مدرس فیلم های گروه آموزشی سینوهه
مدرس فیلم های گروه آموزشی بمان 

 

نظرات

برای قسمت نظرات وارد شوید