با ما تماس بگیرید

021-66659291

آموزش جامع + مفهومی زیست شناسی پایه دهم - نیم سال دوم

آموزش جامع + مفهومی زیست شناسی پایه دهم - نیم سال دوم
تعداد جلسات
45 جلسه
مدت دوره
12 ساعت
تعداد فراگیر
16 نفر
تعداد فصل‌ها
6 فصل
مدرس دوره
رضا فرامرزپور
 
175,000 تومان

توضیحات دوره

بررسی سطر به سطر کتاب درس ، شکل ها، نمودارها و فعالیت ها
آموزش کاملا مفهومی و استدلالی هر پایه و ترکیبی با پایه های دیگر
ارائه خلاصه درس ، طبه بندی و جمع بندی جامع در هنگام تدریس
حل تست های چالشی و تست های کنکور 4 سال اخیر در پایان هر مبحث جهت تثبیت مطالب
آموزش تخصصی نحوه تست زنی ویژه درس زیست شناسی

جلسات دوره

بخش اول گفتار 2 سرخرگ و سیاهرگ
بخش دوم گفتار 2 مویرگ و تبادل مواد
بخش سوم گفتار 2 خون سیاهرگی و تنظیم گردش خون
بخش اول گفتار 3 خون و گویچه های قرمز
بخش دوم گفتار 3 گلبول های سفید و پلاکت ها
گفتار 4 تنوع گردش مواد در جانداران
بخش اول گفتار 1 ساختار کلیه و موقعیت آن
بخش دوم گفتار 1 مسیر تشکیل ادرار و حرکت خون در کلیه
بخش اول گفتار 2 کپسول بومن و تراوش
بخش دوم گفتار 2 بازجذب، ترشح و تنظیم آب
گفتار 3 تنوع دفع و تنظیم اسمزی در جانداران
بخش اول گفتار 1 ساختار دیواره سلول گیاهی
بخش دوم گفتار 1 واکوئل و انواع پلاست گیاهی
گفتار 2 سامانه بافتی گیاهان
بخش اول گفتار 3 مریستم ها و رشد نخستین
بخش دوم گفتار 3 کامبیوم ها و رشد پسین
بخش اول گفتار 1 تغذیه گیاهی
بخش دوم گفتار 1 فسفر و انواع کودها
گفتار 2 جانداران موثر در تغذیه گیاه
بخش اول گفتار 3 انتقال مواد در گیاهان
بخش دوم گفتار 3 انتقال مواد در مسیرهای بلند
بخش سوم گفتار 3 تعرق و روزنه های هوایی
بخش چهارم گفتار 3 تعریق و الگوی جریان فشاری
تست زنی زیست دهم - بخش دوم
اساتید دوره
رضا فرامرزپور
  • عضو گروه مؤلفين كتاب زيستشناسي سال چهارم [انتشارات همگامان ـ قلمچي]
  • عضو گروه مؤلفين كتاب همراه برتر[انتشارات همگامان ـ قلمچي]
  • عضو گروه مؤلفين كتاب 100 %كنكور [انتشارات راه انديشه]
  • مؤلف پوسترهاي آموزشي زيست شناسي انتشارات پارسيان عصر دانش
  • مدرس موسسه بالن و ضبط فيلم هاي آموزش زيست شناسي
  • مدرس موسسه رهپويان دانش و انديشه در برگزاري همايش جمع بندي آنالين
  • مدرس زيست شناسي نشر ديجيتال مگامغز
  • دريافت لوح تقدير از معاون آموزش و نوآوري وزارت آموزش و پرورش و دانشكدهي كارآفريني دانشگاه تهران به خاطر توليد كتابهاي آموزشي شبيهساز كنكور (اولين كنفرانس ملي خالقيت، نوآوری و كارآفریني در مدارس)

نظرات

برای قسمت نظرات وارد شوید