با ما تماس بگیرید

021-66659291

آموزش (مفهومی+جامع) زیست یازدهم - نیم سال دوم

آموزش (مفهومی+جامع) زیست یازدهم - نیم سال دوم
مدت دوره
14 ساعت
تعداد فراگیر
21 نفر
تعداد فصل‌ها
5 فصل
تعداد جلسات
30 جلسه
مدرس دوره
رضا فرامرزپور
 
250,000 تومان

توضیحات دوره

بررسی سطر به سطر کتاب درس ، شکل ها، نمودارها و فعالیت ها
آموزش کاملا مفهومی و استدلالی هر پایه و ترکیبی با پایه های دیگر
ارائه خلاصه درس ، طبه بندی و جمع بندی جامع در هنگام تدریس
حل تست های چالشی و تست های کنکور 4 سال اخیر در پایان هر مبحث جهت تثبیت مطالب
آموزش تخصصی نحوه تست زنی ویژه درس زیست شناسی

جلسات دوره

"کروماتین و کروموزوم "
عدد و وضعیت کروموزومی
کاریوتیپ و چرخه سلولی
رشتمان (میتوز)
سیتوکینز و تنظیم تقسیم سلولی
سرطان و روش های درمان آن
کاستمان1 (میوز 1)
کاستمان 2 (میوز 2)
مقایسه میتوز و میوز و با هم ماندن کروموزوم ها
دستگاه تولیدمثلی در مردان
مراحل اسپرم سازی
دستگاه تولیدمثلی در زنان
دوره جنسی در زنان
چرخه تخمدانی و رحمی
مراحل لقاح و جایگزینی
رشد و نمو جنین
تولیدمثل در جانوران
تولید مثل غیر جنسی
بخش های تخصص یافته در تولیدمثل غیرجنسی
"تولید دانه گرده رسیده "
تولید کیسه رویانی
تشکیل تخم اصلی و ضمیمه
از سلول تخم تا گیاه
تشکیل میوه و انواع آن
تنظیم کننده های رشد در گیاهان
جیبرلین، آبسیزیک اسید و اتیلن
جمع بندی هورمون های گیاهی
پاسخ به محیط
"پاسخ های دفاعی "
اساتید دوره
رضا فرامرزپور
  • عضو گروه مؤلفين كتاب زيستشناسي سال چهارم [انتشارات همگامان ـ قلمچي]
  • عضو گروه مؤلفين كتاب همراه برتر[انتشارات همگامان ـ قلمچي]
  • عضو گروه مؤلفين كتاب 100 %كنكور [انتشارات راه انديشه]
  • مؤلف پوسترهاي آموزشي زيست شناسي انتشارات پارسيان عصر دانش
  • مدرس موسسه بالن و ضبط فيلم هاي آموزش زيست شناسي
  • مدرس موسسه رهپويان دانش و انديشه در برگزاري همايش جمع بندي آنالين
  • مدرس زيست شناسي نشر ديجيتال مگامغز
  • دريافت لوح تقدير از معاون آموزش و نوآوري وزارت آموزش و پرورش و دانشكدهي كارآفريني دانشگاه تهران به خاطر توليد كتابهاي آموزشي شبيهساز كنكور (اولين كنفرانس ملي خالقيت، نوآوری و كارآفریني در مدارس)

نظرات

برای قسمت نظرات وارد شوید