با ما تماس بگیرید

021-66659291

آموزش مفهومی ریاضی (2) - نیم سال دوم

آموزش مفهومی ریاضی (2) - نیم سال دوم
مدت دوره
18 ساعت
تعداد فصل ها
9 فصل
تعداد جلسات
32 جلسه
اساتید
رضا پورحسینی، سعید جلالی و میر شهرام صدر
 

توضیحات دوره

آموزش‌مفهومی‌ریاضی(2) یازدهم:

آموزش ریاضی یازدهم شامل:

32 جلسه ی آموزشی شامل:

تدریس درس به درس و مفهومی مباحث ریاضی یازدهم با حضور مؤلفین کتاب درسی
آموزش مباحث کتاب درسی با بیانی ساده، شیوا و روان
کمک به تثبیت، تعمیق و تعمیم مفاهیم 
درک مفاهیم و رویه های ریاضی و ارتباط آن ها با یکدیگر
استفاده از ابزارها و تکنولوژی های نوین آموزشی جهت هوشمندسازی آموزش

1- مدیر علمی دپارتمان ریاضی متوسطه دوم: حمیدرضا امیری (مولف کتاب درسی)
2- نویسنده سناریو آموزشی: رضا پورحسینی، سعید جلالی و میر شهرام صدر
3- مدرس: رضا پورحسینی، سعید جلالی و میر شهرام صدر

جلسات دوره

وارون یک تابع و تابع یک به یک
اعمال جبری روی توابع
واحدهای اندازه گیری زاویه
روابط تکمیلی بین نسبت های مثلثاتی
توابع مثلثاتی
تابع نمایی و ویژگی‌های آن
تابع لگاریتمی و ویژگی‌های آن
نمودارها و کاربردهای توابع نمایی و لگاریتمی
فرایندهای حدی
محاسبه حد توابع
پیوستگی
احتمال شرطی
احتمال شرطی و پیشامدهای مستقل
آمار توصیفی - قسمت اول
آمار توصیفی - قسمت دوم
آمار توصیفی - قسمت سوم
حل نمونه سوالات نیمسال دوم
اساتید دوره
سعید جلالی

سوابق اجرایی :
– مولف کتاب زرد کانون فرهنگی آموزش قلم چی
–مولف کتاب آموزش و آزمون ریاضی دهم رشادت (یگانه)
– رتبه برتر دبیران اردوی نوروزی درسطح کشور در سال۹۱-۹۰
– مدرس دیفرانسیل در رادیو فرهنگ
– مدرس دیفرانسیل در برنامه فرصت برابر
 

میرشهرام صدر

سوابق اجرایی :
- مدير داخلی و برنامه‌ريز گروه رياضی متوسطه انتشارات مدرسه به مدت 5 سال
- دبیر انجمن معلمان ریاضی شهر تهران درسال 92 تا 96
- عضو شورای برنامه ریزی گروه ریاضی دفتر تالیف کتب درسی کشور از سال 92 تا اکنون 
- مولف کتاب های درسی ریاضی متوسطه اول و دوم دفتر تالیف کتب درسی
- مولف کتاب ریاضی و آمار دهم انسانی انتشارات مبتکران
- دبیر نمونه استانی(تهران ) سال 93-94
 

نظرات

برای قسمت نظرات وارد شوید