با ما تماس بگیرید

021-66659291

آموزش (مفهومی+جامع) زیست دوازدهم - نیم سال دوم

آموزش (مفهومی+جامع) زیست دوازدهم - نیم سال دوم
مدت دوره
16 ساعت
تعداد فراگیر
15 نفر
تعداد فصل‌ها
5 فصل
تعداد جلسات
34 جلسه
مدرس دوره
رضا فرامرزپور
 
275,000 تومان

توضیحات دوره

آموزش (مفهومی + جامع ) زیست دوازدهم : 

74  جلسه آموزش (مفهومی + جامع ) زیست دوازدهم شامل :

١-  بررسی سطر به سطر کتاب درسی، شكل ها، نمودارها و فعاليت ها
٢- آموزش کاملأ مفهومي و استدلالي هر پایه و تركيبي با پایه های دیگر
٣- ارائه خلاصه درس ها، طبقه بندي ها و جمع بندي هاي جامع در هنگام تدریس
٤- حل تست هاي چالشي و تست های کنکور 4 سال اخیر در پایان هر مبحث جهت تثبیت مطالب
٥- آموزش تخصصي نحوه تست زنی ویژه درس زیست شناسی

جلسات دوره

بخش اول گفتار 1 - مقدمات تنفس سلولی
بخش دوم گفتار 1 - تامین انرژی
بخش سوم گفتار 1 - گلیکولیز (قند کافت)
بخش چهارم گفتار 1 - اکسایش پیرووات
بخش اول گفتار 2 - چرخه کربس
بخش دوم گفتار 2 - زنجیره انتقال الکترون
بخش سوم گفتار 2 - جمع بندی تنفس سلولی
گفتار 3 - زیستن مستقل از اکسیژن
بخش اول گفتار 1 - مقدمات فتوسنتز
بخش دوم گفتار 1 - فتوسیستم و رنگیزه ها
بخش اول گفتار 2 - الکترون ها و خلاصه فتوسنتز
بخش دوم گفتار 2 - واکنش های نوری فتوسنتز
بخش سوم گفتار 2 - تولید ATP در فتوسنتز
بخش چهارم گفتار 2 - واکنش های مستقل از نور
بخش اول گفتار 3 - فتوسنتز در شرایط دشوار
بخش دوم گفتار 3 - گیاهان C4 و CAM
بخش سوم گفتار 3 - جانداران فتوسنتز کننده دیگر
بخش اول گفتار 1 - زیست فناوری
بخش دوم گفتار 1 - ابزارها و تعاریف
بخش سوم گفتار 1 - بررسی نکات آنزیم برش دهنده
بخش چهارم گفتار 1 - مراحل مهندسی ژنتیک
بخش پنجم گفتار 1 - جمع بندی مهندسی ژنتیک
بخش اول گفتار 2 - مهندسی پروتئین
بخش دوم گفتار 2 - مهندسی بافت
بخش اول گفتار 3 - کاربرد زیست فناوری در کشاورزی
بخش دوم گفتار 3 - تولید دارو و واکسن به کمک زیست فناوری
بخش سوم گفتار 3 - ژن درمانی و تولید جاندار تراژنی
بخش اول گفتار 1 - رفتار غریزی
بخش دوم گفتار 1 - یادگیری و رفتار
بخش سوم گفتار 1 - حل مسئله و نقش پذیری
بخش اول گفتار 2 - انتخاب طبیعی و رفتار
بخش دوم گفتار 2 - غذایابی ، قلمروخواهی و ...
گفتار 3 - ارتباط و زندگی گروهی
اساتید دوره
رضا فرامرزپور
  • عضو گروه مؤلفين كتاب زيستشناسي سال چهارم [انتشارات همگامان ـ قلمچي]
  • عضو گروه مؤلفين كتاب همراه برتر[انتشارات همگامان ـ قلمچي]
  • عضو گروه مؤلفين كتاب 100 %كنكور [انتشارات راه انديشه]
  • مؤلف پوسترهاي آموزشي زيست شناسي انتشارات پارسيان عصر دانش
  • مدرس موسسه بالن و ضبط فيلم هاي آموزش زيست شناسي
  • مدرس موسسه رهپويان دانش و انديشه در برگزاري همايش جمع بندي آنالين
  • مدرس زيست شناسي نشر ديجيتال مگامغز
  • دريافت لوح تقدير از معاون آموزش و نوآوري وزارت آموزش و پرورش و دانشكدهي كارآفريني دانشگاه تهران به خاطر توليد كتابهاي آموزشي شبيهساز كنكور (اولين كنفرانس ملي خالقيت، نوآوری و كارآفریني در مدارس)

نظرات

برای قسمت نظرات وارد شوید