با ما تماس بگیرید

021-66659291

آموزش جامع ریاضی دوازدهم تجربی - نیم سال دوم

آموزش جامع ریاضی دوازدهم تجربی - نیم سال دوم
مدت دوره
7 ساعت
تعداد فراگیر
7 نفر
تعداد فصل‌ها
4 فصل
تعداد جلسات
22 جلسه
مدرس دوره
سعید جلالی
 
200,000 تومان

توضیحات دوره

آموزش جامع ریاضی دوازدهم تجربی :

آموزش جامع ریاضی دوازدهم تجربی شامل:
45 جلسه آموزشی شامل:

  • آموزش نکته ها به روش حل تمرین
  • حل تمرین ها به صورت تشریحی برای تسلط بر مفاهیم
  • ارائه روش های تستی برای پاسخ گویی به سوالات چهار گزینه ای
  • حل تست های تالیفی از متن و مثال و تمرین های کتاب درسی
  • حل تست های ترکیبی دوازدهم و مباحث پایه
  • حل تست های کنکور منطبق با کتاب جدید

نویسنده سناریوی آموزشی: سعید جلالی
مدرس: سعید جلالی

جلسات دوره

آشنایی با مفهوم مشتق ، خط مماس بر یک منحنی - قسمت اول
آشنایی با مفهوم مشتق، خط مماس بر یک منحنی - قسمت دوم
مفاهیم مشتق پذیری و پیوستگی
تست مفاهیم مشتق پذیری و پیوستگی
مفاهیم تابع مشتق - مشتق پذیری روی یک بازه
تست های تکمیلی مشتق پذیری
تست نمودارf و مشتق آن
آهنگ تغییر
تست آهنگ تغییر
آزمون یکنوایی تابع - نقاط بحرانی تابع - اکسترمم های نسبی تابع - قسمت اول
آزمون یکنوایی تابع - نقاط بحرانی تابع - اکسترمم های نسبی تابع - قسمت دوم
تست آزمون یکنوایی تابع - نقاط بحرانی تابع - اکسترمم های نسبی تابع - قسمت اول
تست آزمون یکنوایی تابع - نقاط بحرانی تابع - اکسترمم های نسبی تابع - قسمت دوم
بهینه سازی
تفکر تجسمی و آشنایی با مقاطع مخروطی، بیضی
تست تفکر تجسمی و آشنایی با مقاطع مخروطی، بیضی - قسمت اول
تست تفکر تجسمی و آشنایی با مقاطع مخروطی، بیضی - قسمت دوم
تست دایره - قسمت اول
تست دایره - قسمت دوم
تست قانون احتمال کل - قسمت اول
تست قانون احتمال کل - قسمت دوم
تست قانون احتمال کل - قسمت سوم
اساتید دوره
سعید جلالی

سوابق اجرایی :
– مولف کتاب زرد کانون فرهنگی آموزش قلم چی
–مولف کتاب آموزش و آزمون ریاضی دهم رشادت (یگانه)
– رتبه برتر دبیران اردوی نوروزی درسطح کشور در سال۹۱-۹۰
– مدرس دیفرانسیل در رادیو فرهنگ
– مدرس دیفرانسیل در برنامه فرصت برابر
 

نظرات

برای قسمت نظرات وارد شوید