با ما تماس بگیرید

021-66659291

آموزش مفهومی ریاضی چهارم دبستان - نیم سال دوم

آموزش مفهومی ریاضی چهارم دبستان - نیم سال دوم
مدت دوره
3 ساعت
تعداد فراگیر
14 نفر
تعداد فصل‌ها
4 فصل
تعداد جلسات
18 جلسه
مدرس دوره
فرزاد یوسفی
 
100,000 تومان

توضیحات دوره

آموزش ریاضی چهارم :

35 جلسه آموزشی ریاضی چهارم شامل :

  • آموزش مفهومی همه عناوین کتاب
  • استفاده از ابزار و بهره‌گیری از روش دست‌ورزی برای آموزش بهتر محتوای کتاب درسی
  • بهره‌گیری از روش پرسش و پاسخ و تعاملی به منظور فعال بودن دانش‌آموزان در فرایند آموزش
  • استفاده از شحصیت‌های جذاب و کارتونی با هدف برقراری ارتباط کودک با محتوای آموزشی

       سرگروه: فرزاد یوسفی

       مدرس: فرزاد یوسفی

جلسات دوره

حل مسئله
زاویه
اندازه گیری زاویه
اندازه گیری زمان
اندازه گیری طول
حل مسئله
عدد مخلوط
عدد اعشاری
جمع و تفریق اعشاری
ارزش مکانی عددهای اعشاری
حل مسئله
عمود ــ موازی
چهارضلعی ها
مساحت متوازی الاضلاع و مثلث
محیط و مساحت
حل مسئله
نمودار خط شکسته
احتمال
اساتید دوره
فرزاد یوسفی

سوابق اجرایی:

- کارشناس آموزش دبیرستان غیرانتفاعی علامه طباطبایی
- دبیر ریاضی و هندسه سه کلاس از کلاسهای دبیرستان متوسطه اول غیرانتفاعی میرداماد
- معاونت آموزشی دبستان علامه طباطبایی واحد مرزداران 
- مدرس دورههای دانش افزایی
- مدرس پـایه پنجـم دبسـتان علامـه طباطبـایی واحـد مرزداران
- مدرس و مشاور تحصیلی آموزشگاه نیمکت و فرضیه 

نظرات

برای قسمت نظرات وارد شوید