آموزش مفهومی ریاضی چهارم

مدت دوره 8 ساعت
تعداد فصل ها 9 فصل
تعداد جلسات 37 جلسه
مدرس فرزاد یوسفی
 
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

دوره های مرتبط‌
توضیحات دوره

 ریاضی چهارم دبستان :

ریاضی چهارم دبستان شامل

37 جلسه آموزشی شامل:

یاددهی مفهومی مطالب کتاب ریاضی چهارم دبستان
تعامل با دانش آموز در هنگام تدریس و شرکت دادن ایشان در فرآیند آموزش
توجه به راهبردهای حل مسئله و فرآیند آموزش و به کارگیری آن ها
استفاده از ابزارهای دست ورزی جهت درک بهتر مطالب
توجه به تمام سبک های آموزشی کودکان (کلامی، تصویری و دست ورزی)

 

1- مدیر علمی و دپارتمان ریاضی ابتدایی و متوسطه اول: خسرو داودی (مولف کتاب درسی)
2- نویسنده سناریو آموزشی: فرزاد یوسفی
3- مدرس: فرزاد یوسفی

جلسات دوره ‌
راهبرد الگویابی و رسم شکل
13 دقیقه
عددنویسی
10 دقیقه
الگوها
13 دقیقه
ماشین ورودی - خروجی
11 دقیقه
معرفی میلیون
0 دقیقه
راهبرد رسم شکل و حل مسئله ساده تر
0 دقیقه
شناخت کسرها
0 دقیقه
جمع و تفریق
0 دقیقه
تساوی کسرها
0 دقیقه
ضرب عدد در کسر
0 دقیقه
راهبرد الگو سازی ، حذف حالت‌های نامطلوب
0 دقیقه
ضرب دو عدد دو رقمی
0 دقیقه
محاسبه‌ حاصل‌ضرب
0 دقیقه
محاسبه‌های تقریبی
0 دقیقه
تقسیم و بخش‌پذیری
0 دقیقه
تقسیم بر عددهای یک رقمی
0 دقیقه
تقسیم بر عددهای دو رقمی
15 دقیقه
راهبرد الگوسازی ، زیر مسئله
13 دقیقه
زاویه
11 دقیقه
اندازه‌گیری زاویه
14 دقیقه
اندازه‌گیری زمان
11 دقیقه
اندازه‌گیری طول
10 دقیقه
راهبرد حل مسئله ساده تر، رسم شکل
9 دقیقه
عددمخلوط
13 دقیقه
عدد اعشاری
11 دقیقه
جمع و تفریق اعشاری
15 دقیقه
ارزش‌ مکانی عددهای اعشاری
10 دقیقه
راهبرد حدس و آزمایش، روش‌های نمادین
12 دقیقه
عمود - موازی
13 دقیقه
چهارضلعی‌ها
14 دقیقه
مساحت متوازی‌الاضلاع و مثلث
13 دقیقه
محیط و مساحت
11 دقیقه
راهبرد حل مسئله ساده تر، حدس و آزمایش
8 دقیقه
نمودار خط شکسته
8 دقیقه
احتمال
13 دقیقه
حل تمرین نیم سال اول
0 دقیقه
حل نمونه سوالات نیم سال دوم
19 دقیقه
اساتید دوره‌

فرزاد یوسفی

سوابق اجرایی:

- کارشناس آموزش دبیرستان غیرانتفاعی علامه طباطبایی
- دبیر ریاضی و هندسه سه کلاس از کلاسهای دبیرستان متوسطه اول غیرانتفاعی میرداماد
- معاونت آموزشی دبستان علامه طباطبایی واحد مرزداران 
- مدرس دورههای دانش افزایی
- مدرس پـایه پنجـم دبسـتان علامـه طباطبـایی واحـد مرزداران
- مدرس و مشاور تحصیلی آموزشگاه نیمکت و فرضیه