آموزش مفهومی حسابان یازدهم

امکان خرید بسته DVD هم وجود دارد.

مدت دوره 15 ساعت
تعداد فصل ها 7 فصل
تعداد جلسات 28 جلسه
مدرسین حمیدرضا امیری-سعید جلالی-میر شهرام صدر
 

امکان خرید بسته DVD هم وجود دارد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

توضیحات دوره

آموزش حسابان یازدهم:

حسابان یازدهم شامل:

28 جلسه ی آموزشی شامل:

تدریس درس به درس و مفهومی مباحث با حضور مؤلفین کتاب درسی
کمک به تثبیت، تعمیق و تعمیم مفاهیم و مسائل کاربردی
آموزش مباحث کتاب درسی با بیانی ساده، شیوا و روان 
درک مفاهیم و رویه های ریاضی و ارتباط آن ها با یکدیگر
استفاده از ابزارها و تکنولوژی های نوین آموزشی جهت هوشمندسازی آموزش

1- مدیر علمی دپارتمان ریاضی متوسطه دوم: حمیدرضا امیری (مؤلف کتاب درسی)
2- نویسنده سناریوی آموزشی: حمیدرضا امیری، سعید جلالی و میر شهرام صدر
3- مدرس: حمیدرضا امیری-سعید جلالی-میر شهرام صدر

 

جلسات دوره ‌
مجموع جملات دنباله های حسابی و هندسی
23 دقیقه
معادلات درجه دوم
31 دقیقه
معادلات گویا و گنگ
34 دقیقه
قدر مطلق و ویژگی های آن
35 دقیقه
مختصات
18 دقیقه
آشنایی بیشتر با تابع - قسمت اول
39 دقیقه
آشنایی بیشتر با تابع - قسمت دوم
32 دقیقه
انواع توابع - قسمت اول
32 دقیقه
انواع توابع - قسمت دوم
25 دقیقه
وارون تابع - قسمت اول
34 دقیقه
وارون تابع - قسمت دوم
37 دقیقه
اعمال روی توابع - قسمت اول
35 دقیقه
اعمال روی توابع - قسمت دوم
34 دقیقه
توابع نمایی
36 دقیقه
توابع لگاریتمی و لگاریتم
34 دقیقه
ویژگی های لگاریتمی و حل معادله های لگاریتمی
29 دقیقه
رادیان
37 دقیقه
مقادیر مثلثاتی برای برخی زوایا
40 دقیقه
توابع مثلثاتی - قسمت اول
35 دقیقه
توابع مثلثاتی - قسمت دوم
20 دقیقه
اتحادهای مثلثاتی
36 دقیقه
مفهوم حد و فرایندهای حدی
38 دقیقه
حدهای یک طرفه ، حد چپ و حد راست
30 دقیقه
قضایای حد
27 دقیقه
محاسبه حد توابع کسری حالت 0/0
26 دقیقه
پیوستگی
17 دقیقه
حل نمونه سوالات نیمسال اول
47 دقیقه
حل نمونه سوالات نیمسال دوم
28 دقیقه
اساتید دوره‌

سعید جلالی

سوابق اجرایی :
– مولف کتاب زرد کانون فرهنگی آموزش قلم چی
–مولف کتاب آموزش و آزمون ریاضی دهم رشادت (یگانه)
– رتبه برتر دبیران اردوی نوروزی درسطح کشور در سال۹۱-۹۰
– مدرس دیفرانسیل در رادیو فرهنگ
– مدرس دیفرانسیل در برنامه فرصت برابر
 

میرشهرام صدر

سوابق اجرایی :
- مدير داخلی و برنامه‌ريز گروه رياضی متوسطه انتشارات مدرسه به مدت 5 سال
- دبیر انجمن معلمان ریاضی شهر تهران درسال 92 تا 96
- عضو شورای برنامه ریزی گروه ریاضی دفتر تالیف کتب درسی کشور از سال 92 تا اکنون 
- مولف کتاب های درسی ریاضی متوسطه اول و دوم دفتر تالیف کتب درسی
- مولف کتاب ریاضی و آمار دهم انسانی انتشارات مبتکران
- دبیر نمونه استانی(تهران ) سال 93-94
 

حمیدرضا امیری

سوابق اجرایی:
– سرگروه ریاضی منطقه ۱ به مدت چهار سال
– کارشناس مسؤل گروه ریاضی دفتر تألیف کتاب های درسی کشور
– مدرس دوره های ضمن خدمت مدرسین کشوری
– مولف کتاب های درسی ریاضی پایه هشتم و نهم متوسطه اول
– مولف کتاب های درسی ریاضی پایه دهم رشته تجربی،ریاضی و انسانی
– مولف کتاب های درسی ریاضی و آمار پایه یازدهم رشته انسانی
– مولف کتاب های درسی آمار و احتمال یازدهم رشته ریاضی
– معلم نمونه شهر تهران در سال های ۸۶ و ۹۰
– داور جشنواره خوارزمی
– مولف بیش از ۶۰ عنوان کتاب های کمک درسی و کمک آموزشی کشور