آموزش مفهومی ریاضی (2)

امکان خرید بسته DVD هم وجود دارد.

مدت دوره 18 ساعت
تعداد فصل ها 9 فصل
تعداد جلسات 32 جلسه
اساتید رضا پورحسینی، سعید جلالی و میر شهرام صدر
 

امکان خرید بسته DVD هم وجود دارد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

توضیحات دوره

آموزش‌مفهومی‌ریاضی(2) یازدهم:

آموزش ریاضی یازدهم شامل:

32 جلسه ی آموزشی شامل:

تدریس درس به درس و مفهومی مباحث ریاضی یازدهم با حضور مؤلفین کتاب درسی
آموزش مباحث کتاب درسی با بیانی ساده، شیوا و روان
کمک به تثبیت، تعمیق و تعمیم مفاهیم 
درک مفاهیم و رویه های ریاضی و ارتباط آن ها با یکدیگر
استفاده از ابزارها و تکنولوژی های نوین آموزشی جهت هوشمندسازی آموزش

1- مدیر علمی دپارتمان ریاضی متوسطه دوم: حمیدرضا امیری (مولف کتاب درسی)
2- نویسنده سناریو آموزشی: رضا پورحسینی، سعید جلالی و میر شهرام صدر
3- مدرس: رضا پورحسینی، سعید جلالی و میر شهرام صدر

جلسات دوره ‌
خط و معادله آن
39 دقیقه
پاره خط ، طول و وسط آن
30 دقیقه
معادله درجه دوم
36 دقیقه
سهمی
41 دقیقه
حل معادلات گویا و رادیکالی
32 دقیقه
ترسیم های هندسی - قسمت اول
32 دقیقه
ترسیم های هندسی - قسمت دوم
24 دقیقه
ترسیم های هندسی - قسمت سوم
31 دقیقه
استدلال، قسمت اول - قضیه تالس
32 دقیقه
استدلال، قسمت دوم - تعمیم قضیه تالس
30 دقیقه
استدلال، قسمت سوم - برهان خلف-عکس قضیه تالس
26 دقیقه
تشابه مثلث ها
32 دقیقه
روابط طولی در مثلث قائم الزاویه - قضیه فیثاغورس و عکس آن
34 دقیقه
آشنایی با برخی از انواع توابع
29 دقیقه
وارون یک تابع و تابع یک به یک
34 دقیقه
اعمال جبری روی توابع
30 دقیقه
واحدهای اندازه گیری زاویه
29 دقیقه
روابط تکمیلی بین نسبت های مثلثاتی
44 دقیقه
توابع مثلثاتی
38 دقیقه
تابع نمایی و ویژگی‌های آن
24 دقیقه
تابع لگاریتمی و ویژگی‌های آن
39 دقیقه
نمودارها و کاربردهای توابع نمایی و لگاریتمی
25 دقیقه
فرایندهای حدی
31 دقیقه
محاسبه حد توابع
36 دقیقه
پیوستگی
29 دقیقه
احتمال شرطی
51 دقیقه
احتمال شرطی و پیشامدهای مستقل
38 دقیقه
آمار توصیفی - قسمت اول
34 دقیقه
آمار توصیفی - قسمت دوم
30 دقیقه
آمار توصیفی - قسمت سوم
20 دقیقه
حل نمونه سوالات نیمسال اول
47 دقیقه
حل نمونه سوالات نیمسال دوم
29 دقیقه
اساتید دوره‌

سعید جلالی

سوابق اجرایی :
– مولف کتاب زرد کانون فرهنگی آموزش قلم چی
–مولف کتاب آموزش و آزمون ریاضی دهم رشادت (یگانه)
– رتبه برتر دبیران اردوی نوروزی درسطح کشور در سال۹۱-۹۰
– مدرس دیفرانسیل در رادیو فرهنگ
– مدرس دیفرانسیل در برنامه فرصت برابر
 

رضا پورحسینی

سوابق اجرایی:
– عضو دپارتمان ریاضی کانون فرهنگی آموزش قلم چی
– مدرس ریاضی کنکور در مدارس برتر شهر ری و کرج
– طراح سؤالات جبرو احتمال و گسسته کانون قلم چی
– مؤلف جزوات کنکور هندسه تحلیلی ، جبر و احتمال و گسسته
– ویراستار کلیه کتابهای ریاضی انتشارات کوله پشتی 
 

میرشهرام صدر

سوابق اجرایی :
- مدير داخلی و برنامه‌ريز گروه رياضی متوسطه انتشارات مدرسه به مدت 5 سال
- دبیر انجمن معلمان ریاضی شهر تهران درسال 92 تا 96
- عضو شورای برنامه ریزی گروه ریاضی دفتر تالیف کتب درسی کشور از سال 92 تا اکنون 
- مولف کتاب های درسی ریاضی متوسطه اول و دوم دفتر تالیف کتب درسی
- مولف کتاب ریاضی و آمار دهم انسانی انتشارات مبتکران
- دبیر نمونه استانی(تهران ) سال 93-94