آموزش مفهومی فارسی یازدهم

امکان خرید بسته DVD هم وجود دارد.

مدت دوره 8 ساعت
تعداد فصل ها 10 فصل
تعداد جلسات 18 جلسه
مدرس سیدحسن نورانی مکرم دوست
 

امکان خرید بسته DVD هم وجود دارد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

توضیحات دوره

آموزش فارسی و نگارش یازدهم :

آموزش فارسی و نگارش (2) یازدهم شامل:

18 جلسه ی آموزشی شامل:

تدریس مفهومی و سطر به سطر کتاب فارسی پایه یازدهم
حل تمرین‌های کتاب فارسی پایه یازدهم
آموزش نکات کلیدی و کاربردی مباحث دستوری
ارائه راه کارهای کاربردی در حل تمرین‌ها در بخش قلمروهای فکری، زبانی و ادبی یازدهم
بررسی نمونه سوالات امتحانی نیم سال اول و دوم

نویسنده سناریوی آموزشی: سیدحسن نورانی مکرم دوست
مدرس: سیدحسن نورانی مکرم دوست

جلسات دوره ‌
درس سوم : در امواج سند
28 دقیقه
درس پنجم : آغازگری تنها
20 دقیقه
درس ششم : پرورده عشق
28 دقیقه
درس هفتم : باران محبت
37 دقیقه
درس هشتم : در کوی عاشقان
25 دقیقه
درس نهم : ذوق لطیف
22 دقیقه
حل نمونه سوالات نیم سال اول
21 دقیقه
درس دهم : بانگ جرس
22 دقیقه
درس یازدهم : یاران عاشق
23 دقیقه
درس دوازدهم : کاوه دادخواه
38 دقیقه
درس چهاردهم : حمله حیدری
22 دقیقه
درس پانزدهم: کبوتر طوق دار
40 دقیقه
درس شانزدهم: قصه عینکم
16 دقیقه
درس هفدهم : خاموشی دریا
26 دقیقه
درس هجدهم : خوان عدل
16 دقیقه
حل نمونه سوالات نیم سال دوم
20 دقیقه
اساتید دوره‌

حسن نورانی مکرم دوست

سوابق اجرایی:
– مولف کتاب جمع بندی دروس پایه قلم چی
– مولف کتاب راهنمای جامع ادبیات عمومی دانشگاه پیام نور
– مولف دایره المعارف مشاوره تحصیلی مشاوره سفید
– مولف مجموعه کتاب ادبیات آسان( راحت الحلقوم)
– مولف کتاب جامعه شناسی ادبیات با نگاهی به آثار جلال آل احمد