آموزش مفهومی ریاضی دهم ریاضی و تجربی

امکان خرید بسته DVD هم وجود دارد.

مدت دوره 16 ساعت
تعداد فصل ها 9 فصل
تعداد جلسات 32 جلسه
مدرسین حمیدرضا امیری، سعید جلالی و میر شهرام صدر
 

امکان خرید بسته DVD هم وجود دارد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

دوره های مرتبط‌
توضیحات دوره

ریاضی دهم:

آموزش ریاضی دهم شامل:

32 جلسه ی آموزشی شامل:

آموزش مباحث کتاب درسی با بیانی ساده، شیوا و روان
درک مفاهیم و رویه های ریاضی و ارتباط آن ها با یکدیگر
کمک به تثبیت، تعمیق و تعمیم مفاهیم و مسائل کاربردی در زندگی 
استفاده از ابزارها و تکنولوژی های نوین آموزشی جهت هوشمندسازی آموزش
تدریس درس به درس و مفهومی مباحث ریاضی دهم با حضور مؤلفین کتاب درسی

1- مدیر علمی دپارتمان ریاضی متوسطه دوم: حمیدرضا امیری (مولف کتاب درسی)
2- نویسنده سناریوی آموزشی: حمیدرضا امیری، سعید جلالی و میر شهرام صدر
3- مدرس: حمیدرضا امیری، سعید جلالی و میر شهرام صدر

جلسات دوره ‌
مجموعه های اعداد
32 دقیقه
متمم یک مجموعه
14 دقیقه
الگوی خطی
30 دقیقه
دنباله حسابی
35 دقیقه
دنباله هندسی
31 دقیقه
نسبت های مثلثاتی
34 دقیقه
دایره مثلثاتی
15 دقیقه
اتحادهای مثلثاتی
27 دقیقه
ریشه و توان
32 دقیقه
ریشه n ام
21 دقیقه
توان گویا
27 دقیقه
عبارت های جبری
25 دقیقه
معادله درجه دوم - قسمت اول
32 دقیقه
معادله درجه دوم - قسمت دوم
31 دقیقه
معادله درجه دوم - قسمت سوم
31 دقیقه
سهمی
36 دقیقه
تعیین علامت
37 دقیقه
نامعادلات
38 دقیقه
مفهوم تابع
29 دقیقه
دامنه و برد تابع
43 دقیقه
انواع تابع
42 دقیقه
رسم نمودار تابع و انتقال منحنی ها
34 دقیقه
شمارش بدون شمردن و جایگشت - قسمت اول
28 دقیقه
شمارش بدون شمردن و جایگشت - قسمت دوم
31 دقیقه
ترکیب r شیئ از n شیئ
28 دقیقه
مقدمات احتمال و پیشامدهای تصادفی
33 دقیقه
احتمال یا اندازه گیری شانس
27 دقیقه
مقدمه ای برعلم آمار ، جامعه و نمونه
32 دقیقه
متغیر و انواع آن - قسمت اول
28 دقیقه
متغیر و انواع آن - قسمت دوم
24 دقیقه
حل نمونه سوالات نیم سال اول
35 دقیقه
حل نمونه سوالات نیم سال دوم
36 دقیقه
اساتید دوره‌

سعید جلالی

سوابق اجرایی :
– مولف کتاب زرد کانون فرهنگی آموزش قلم چی
–مولف کتاب آموزش و آزمون ریاضی دهم رشادت (یگانه)
– رتبه برتر دبیران اردوی نوروزی درسطح کشور در سال۹۱-۹۰
– مدرس دیفرانسیل در رادیو فرهنگ
– مدرس دیفرانسیل در برنامه فرصت برابر
 

میرشهرام صدر

سوابق اجرایی :
- مدير داخلی و برنامه‌ريز گروه رياضی متوسطه انتشارات مدرسه به مدت 5 سال
- دبیر انجمن معلمان ریاضی شهر تهران درسال 92 تا 96
- عضو شورای برنامه ریزی گروه ریاضی دفتر تالیف کتب درسی کشور از سال 92 تا اکنون 
- مولف کتاب های درسی ریاضی متوسطه اول و دوم دفتر تالیف کتب درسی
- مولف کتاب ریاضی و آمار دهم انسانی انتشارات مبتکران
- دبیر نمونه استانی(تهران ) سال 93-94
 

حمیدرضا امیری

سوابق اجرایی:
– سرگروه ریاضی منطقه ۱ به مدت چهار سال
– کارشناس مسؤل گروه ریاضی دفتر تألیف کتاب های درسی کشور
– مدرس دوره های ضمن خدمت مدرسین کشوری
– مولف کتاب های درسی ریاضی پایه هشتم و نهم متوسطه اول
– مولف کتاب های درسی ریاضی پایه دهم رشته تجربی،ریاضی و انسانی
– مولف کتاب های درسی ریاضی و آمار پایه یازدهم رشته انسانی
– مولف کتاب های درسی آمار و احتمال یازدهم رشته ریاضی
– معلم نمونه شهر تهران در سال های ۸۶ و ۹۰
– داور جشنواره خوارزمی
– مولف بیش از ۶۰ عنوان کتاب های کمک درسی و کمک آموزشی کشور