آموزش مفهومی ریاضی هشتم

امکان خرید بسته DVD هم وجود دارد.

مدت دوره 14 ساعت
تعداد فصل ها 11 فصل
تعداد جلسات 28 جلسه
مدرس مهدی دهقان
 

امکان خرید بسته DVD هم وجود دارد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

دوره های مرتبط‌
توضیحات دوره

آموزش ریاضی هشتم :

ریاضی هشتم شامل:

26 جلسه آموزشی شامل:

آموزش کتاب درسی به صورت کامل با بیانی ساده و روان
حل تمرین ها و سوالات کلیدی کتاب درسی 
توسعه و غنی سازی مطالب کتاب درسی 
راهنمایی جهت حل تمرین ها و پرسش های کتاب درسی 
استفاده از روش ها، ابزارها و تکنولوژی های نوین آموزشی جهت هوشمندسازی آموزش

 

1- مدیر علمی دپارتمان ریاضی ابتدایی و متوسطه اول: خسرو داودی (مولف کتاب درسی)
2- نویسنده سناریوی آموزشی: مهدی دهقان
3- مدرس: مهدی دهقان

 

جلسات دوره ‌
اعداد اول و مرکب
24 دقیقه
روش تعیین اعداد اول
21 دقیقه
چند ضلعی ها
36 دقیقه
انواع چهارضلعی
37 دقیقه
زوایای داخلی و خارجی چندضلعی ها
28 دقیقه
عبارت های جبری
39 دقیقه
مقدار عددی و فاکتورگیری
39 دقیقه
معادله
30 دقیقه
جمع برداری
35 دقیقه
بردارهای واحد
24 دقیقه
رابطه فیثاغورس
35 دقیقه
شکل های هم نهشت
37 دقیقه
همنهشتی مثلث های قائم الزاویه
21 دقیقه
ضرب اعداد توان دار
43 دقیقه
تقسیم اعداد توان دار
35 دقیقه
جذر تقریبی
31 دقیقه
محاسبات رادیکال ها
30 دقیقه
آمار
37 دقیقه
احتمال
31 دقیقه
خط و دایره
36 دقیقه
زاویه مرکزی
21 دقیقه
زاویه محاطی
28 دقیقه
حل نمونه سوالات نیمسال اول
33 دقیقه
حل نمونه سوالات نیمسال دوم
26 دقیقه
اساتید دوره‌

مهدی دهقان

سوابق اجرایی:
- تدریس در موسسات معتبر آموزشی
- مولف درس آزمون ریاضی هفتم انتشارات مبتکران
- مولف درس آزمون ریاضی هشتم انتشارات مبتکران
- مولف درس آزمون ریاضی نهم انتشارات مبتکران
- مولف کتاب گنجینه هشتم انتشارات مبتکران
- عضو گروه مولفان درس آزمون ریاضی دهم انتشارات مبتکران