آموزش مفهومی ریاضی (3) دوازدهم تجربی

امکان خرید بسته DVD هم وجود دارد.

مدت دوره 13 ساعت
تعداد فصل ها 9 فصل
تعداد جلسات 49 جلسه
مدرسین رضا پورحسینی، سعید جلالی
 

امکان خرید بسته DVD هم وجود دارد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

توضیحات دوره

آموزش ریاضی دوازدهم

آموزش مفهومی ریاضی دوازدهم شامل:

49 جلسه آموزشی شامل:

کمک به تثبیت، تعمیق و تعمیم مفاهیم

آموزش مباحث کتاب درسی با بیانی ساده، شیوا و روان

تدریس درس به درس و مفهومی مباحث ریاضی دوازدهم با حضور مؤلف کتاب درسی

حل نمونه سؤالات امتحانی جهت آمادگی دانش آموزان در امتحانات

پوشش دهی کامل مطالب کتاب درسی

مدیر علمی دپارتمان ریاضی متوسطه دوم: حمیدرضا امیری (مؤلف کتاب درسی)

نویسنده سناریوی آموزشی: رضا پورحسینی، سعید جلالی

مدرس: رضا پورحسینی، سعید جلالی

جلسات دوره ‌
تابع درجه سوم
16 دقیقه
توابع صعودی و نزولی
18 دقیقه
تابع یکنوا
18 دقیقه
ترکیب توابع
20 دقیقه
حل تمرین ترکیب توابع
18 دقیقه
انتقال، انبساط و انقباض عمودی
19 دقیقه
انتقال ، انبساط و انقباض افقی
17 دقیقه
حل تمرین تبدیل نمودار توابع
16 دقیقه
تابع وارون
19 دقیقه
حل تمرین تابع وارون
28 دقیقه
بسط
18 دقیقه
حل تمرین فصل تابع
23 دقیقه
دوره تناوب
23 دقیقه
حل تمرین های تناوب
21 دقیقه
تمرین های تکمیلی دوره تناوب
18 دقیقه
تانژانت
17 دقیقه
حل تمرین های معادلات مثلثاتی
22 دقیقه
حل تمرین فصل مثلثات
18 دقیقه
حد بی نهایت
23 دقیقه
حد در بی‌نهایت -بخش اول
19 دقیقه
حد در بی‌نهایت - بخش دوم
16 دقیقه
حل تمرین حدبی‌نهایت و حد در بی‌نهایت
18 دقیقه
آشنایی با مفهوم مشتق - بخش اول
17 دقیقه
آشنایی با مفهوم مشتق - بخش دوم
22 دقیقه
دستورهای دیگر برای محاسبه مشتق
18 دقیقه
مشتق پذیری و پیوستگی
16 دقیقه
مشتق پذیری روی یک بازه
19 دقیقه
تابع مشتق
17 دقیقه
آهنگ تغییر
20 دقیقه
حل تمرین فصل مشتق
18 دقیقه
حل نمونه سوالات نیم سال اول
19 دقیقه
اکسترمم های نسبی و مطلق
20 دقیقه
بهینه سازی
16 دقیقه
حل تمرین فصل کاربرد مشتق
20 دقیقه
تفکر تجسمی
23 دقیقه
آشنایی با مقاطع مخروطی
19 دقیقه
تعریف بیضی
23 دقیقه
رسم بیضی
23 دقیقه
معادلات دایره
21 دقیقه
وضعیت نقطه و خط و دایره نسبت به دایره
20 دقیقه
حل تمرین از هندسه
21 دقیقه
حل تمرین فصل هندسه
19 دقیقه
یادآوری احتمال
23 دقیقه
قانون احتمال کل
25 دقیقه
حل تمرین فصل احتمال
19 دقیقه
حل نمونه سوالات نیم سال دوم
19 دقیقه
اساتید دوره‌

سعید جلالی

سوابق اجرایی :
– مولف کتاب زرد کانون فرهنگی آموزش قلم چی
–مولف کتاب آموزش و آزمون ریاضی دهم رشادت (یگانه)
– رتبه برتر دبیران اردوی نوروزی درسطح کشور در سال۹۱-۹۰
– مدرس دیفرانسیل در رادیو فرهنگ
– مدرس دیفرانسیل در برنامه فرصت برابر
 

رضا پورحسینی

سوابق اجرایی:
– عضو دپارتمان ریاضی کانون فرهنگی آموزش قلم چی
– مدرس ریاضی کنکور در مدارس برتر شهر ری و کرج
– طراح سؤالات جبرو احتمال و گسسته کانون قلم چی
– مؤلف جزوات کنکور هندسه تحلیلی ، جبر و احتمال و گسسته
– ویراستار کلیه کتابهای ریاضی انتشارات کوله پشتی