آموزش جامع ریاضی پایه کنکور رشته ریاضی

امکان خرید بسته DVD هم وجود دارد.

مدت دوره 30 ساعت
تعداد فصل ها 10 فصل
تعداد جلسات 100 جلسه
مدرسین سعید جلالی، مصطفی کرمی، مهدی ملارمضانی
 

امکان خرید بسته DVD هم وجود دارد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

توضیحات دوره

آموزش جامع ریاضی دهم و یازدهم

آموزش جامع ریاضی پایه دهم و یازدهم شامل: 

100 جلسه آموزشی شامل:

پوشش خط به خط کتاب درسی در قالب نکته و تست

تحلیل تست های کنکورهای سراسری داخل و خارج کشور

طراحی و تحلیل آزمون های جامع در پایان هر مبحث

آموزش فهم سؤالات چهار گزینه ای و ارائه راه حل های کوتاه

نویسنده سناریوی آموزشی: سعید جلالی، مصطفی کرمی، مهدی ملارمضانی

مدرس: سعید جلالی، مصطفی کرمی، مهدی ملارمضانی

جلسات دوره ‌
تست مجموعه متناهی و نامتناهی -متمم
14 دقیقه
الگو
19 دقیقه
تست الگو
18 دقیقه
دنباله حسابی
19 دقیقه
تست دنباله حسابی
21 دقیقه
دنباله هندسی
16 دقیقه
تست دنباله هندسی
22 دقیقه
حل تست های ترکیبی الگو و دنباله
19 دقیقه
آزمون جامع
18 دقیقه
معادله درجه دوم و ریشه های آن
21 دقیقه
تست معادله درجه دوم و ریشه های آن -بخش اول
20 دقیقه
تست معادله درجه دوم و ریشه های آن -بخش دوم
20 دقیقه
دلتا و سهمی
19 دقیقه
تست دلتا و سهمی
17 دقیقه
حل معادله درجه دوم
21 دقیقه
تست حل معادله درجه دوم
18 دقیقه
تابع درجه دوم
21 دقیقه
تست تابع درجه دوم
19 دقیقه
آزمون جامع
18 دقیقه
نسبت های مثلثاتی
16 دقیقه
تست نسبت های مثلثاتی
21 دقیقه
دایره مثلثاتی
19 دقیقه
تست دایره مثلثاتی-بخش اول
16 دقیقه
تست دایره مثلثاتی-بخش دوم
18 دقیقه
روابط بین نسبت های مثلثاتی
16 دقیقه
تست روابط بین نسبت های مثلثاتی
17 دقیقه
تکمیل روابط مثلثاتی
18 دقیقه
تست تکمیل روابط مثلثاتی
18 دقیقه
واحدهای اندازه گیری
20 دقیقه
تست واحدهای اندازه گیری
20 دقیقه
توابع مثلثاتی
20 دقیقه
تست توابع مثلثاتی
19 دقیقه
ریشه و توان
19 دقیقه
تست ریشه و توان
19 دقیقه
تست ریشه n ام
19 دقیقه
تست توان های گویا
19 دقیقه
عبارت های گویا و عبارت های جبری
18 دقیقه
تست عبارت های گویا و عبارت های جبری-بخش اول
20 دقیقه
تست عبارت های گویا و عبارت های جبری-بخش دوم
11 دقیقه
آزمون جامع
16 دقیقه
حل معادله گویا
16 دقیقه
حل معادله رادیکالی
18 دقیقه
تعیین علامت و حل نامعادله
19 دقیقه
قدر مطلق ، معادله و نامعادله
21 دقیقه
تست تعیین علامت و حل نامعادله
17 دقیقه
تست قدر مطلق ، معادله و نامعادله
16 دقیقه
تست قدر مطلق ، معادله و نامعادله
16 دقیقه
تابع و بازنمایی های آن
20 دقیقه
دامنه و برد
20 دقیقه
تست دامنه و برد
17 دقیقه
آزمون جامع
17 دقیقه
توابع پله‌ای و تابع جزء صحیح
18 دقیقه
وارون یک تابع و تابع یک به یک-بخش اول
17 دقیقه
وارون یک تابع و تابع یک به یک-بخش دوم
17 دقیقه
اعمال جبری روی توابع -بخش اول
18 دقیقه
اعمال جبری روی توابع -بخش دوم
13 دقیقه
ترکیب توابع
20 دقیقه
حل تمرین ترکیب توابع
18 دقیقه
تابع وارون
20 دقیقه
حل تمرین تابع وارون
28 دقیقه
حل تمرین تبدیل نمودار توابع
15 دقیقه
تابع نمایی-بخش اول
16 دقیقه
تابع نمایی-بخش دوم
15 دقیقه
تابع لگاریتمی و لگاریتم-بخش اول
18 دقیقه
تابع لگاریتمی و لگاریتم -بخش دوم
17 دقیقه
ویژگی‌های لگاریتم و حل معادلات لگاریتمی-بخش اول
15 دقیقه
ویژگی‌های لگاریتم و حل معادلات لگاریتمی-بخش دوم
12 دقیقه
تست تابع نمایی و لگاریتمی
20 دقیقه
آشنایی با هندسه تحلیلی
23 دقیقه
فاصله نقطه از خط
17 دقیقه
فاصله نقطه از خط آزمون جامع
23 دقیقه
اصل ضرب و اصل جمع-مسأله مسیر-بخش اول
17 دقیقه
اصل ضرب و اصل جمع-مسأله مسیر-بخش دوم
13 دقیقه
جایگشت
15 دقیقه
ترکیب
21 دقیقه
اتحادهای ترکیبیاتی
18 دقیقه
احتمال
19 دقیقه
قوانین احتمال
20 دقیقه
مقدمه برآمار
17 دقیقه
متغیر و انواع آن
21 دقیقه
آزمون جامع
22 دقیقه
تابع جزء صحیح
22 دقیقه
معادلات و نامعادلات جزء صحیح
15 دقیقه
رسم تابع جزء صحیح
0 دقیقه
دامنه و برد تابع
20 دقیقه
کاربرد مثلثات در هندسه
22 دقیقه
روابط مثلثاتی مجموع و تفاضل زوایا-بخش اول
20 دقیقه
روابط مثلثاتی مجموع و تفاضل زوایا-بخش دوم
17 دقیقه
نسبت های 2X-بخش اول
20 دقیقه
نسبت های 2X- بخش دوم
20 دقیقه
آزمون جامع
18 دقیقه
حد و فرایندهای آن
17 دقیقه
تست حد و فرایندهای آن
18 دقیقه
حد گیری
17 دقیقه
تست حدگیری
16 دقیقه
پیوستگی توابع
15 دقیقه
تست پیوستگی توابع
11 دقیقه
آزمون جامع پایه کنکور(1)
24 دقیقه
آزمون جامع پایه کنکور(2)
20 دقیقه
آزمون جامع پایه کنکور(3)
17 دقیقه
اساتید دوره‌

سعید جلالی

سوابق اجرایی :
– مولف کتاب زرد کانون فرهنگی آموزش قلم چی
–مولف کتاب آموزش و آزمون ریاضی دهم رشادت (یگانه)
– رتبه برتر دبیران اردوی نوروزی درسطح کشور در سال۹۱-۹۰
– مدرس دیفرانسیل در رادیو فرهنگ
– مدرس دیفرانسیل در برنامه فرصت برابر
 

مصطفی کرمی

سوابق اجرایی:
- رتبه 26 کنکور سراسری
- دارای مدال طلای المپیاد ریاضی در سطح کشور
- مدرس ریاضی در مدارس انرژی اتمی-روزبه-ابوریحان-فرزانگان ۱،۲،۳-فرزانگان های تبریز و آموزشگاه قلمچی ساوه 
 

مهدی ملارمضانی

سوابق اجرایی:

- مولف کتابهای آبی، سه سطحی، زرد، پرتکرار، اشتباهات متداول ، 500 سوال برگزیده کانون فرهنگی آموزش 
- طراح و گزینشگر آزمون های تشریحی کانون فرهنگی آموزش
- مولف کتاب جمع بندی ریاضی هنرستان کانون فرهنگی آموزش
- طراح سوال، ویراستار، مسئول درس و گزینشگر درسهای ریاضی دوازدهم تجربی، حسابان2، ریاضی یازدهم تجربی، حسابان و ریاضی دهم آزمونهای کانون فرهنگی آموزش (قلم چی)