آموزش جامع ادبیات فارسی کنکور

150,000 تومان 127,000 تومان

امکان خرید بسته DVD هم وجود دارد.

مدت دوره 15 ساعت
تعداد فصل ها 7 فصل
تعداد جلسات 37 جلسه
اساتید بهروز ثروتی
تعداد آزمون ها 8 آزمون
 
150,000 تومان 127,000 تومان

امکان خرید بسته DVD هم وجود دارد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

توضیحات دوره

آموزش جامع ادبیات فارسی کنکور

آموزش جامع ادبیات فارسی کنکور شامل:

29 جلسه آموزشی شامل:

حل و بررسی تست های مبحث آرایه های ادبی

ارائه کامل شیوه های تست زنی

تدریس کامل مباحث و قلمروهای زبانی، ادبی و فکری فارسی دهم، یازدهم و دوازدهم

حل مهمترین تست های کنکور چند سال اخیر

آموزش واژگان مهم و پرکاربرد املایی

حل و بررسی کلیه تیپ تست های مبحثی ادبیات فارسی

نویسنده سناریوی آموزشی: بهروز ثروتی

مدرس: بهروز ثروتی

جلسات دوره ‌
نقش ها و نقش نماها - بخش اول
18 دقیقه
نقش ها و نقش نماها- بخش دوم
16 دقیقه
تست نقش ها و نقش نماها
19 دقیقه
هسته و وابسته ها - بخش اول
15 دقیقه
هسته و وابسته ها - بخش دوم
19 دقیقه
هسته و وابسته ها - بخش سوم
22 دقیقه
تست هسته و وابسته ها - بخش اول
27 دقیقه
تست هسته و وابسته ها - بخش دوم
8 دقیقه
تست هسته و وابسته ها - بخش سوم
29 دقیقه
جمله ساده و غیر ساده
15 دقیقه
ساختمان واژه - بخش اول
15 دقیقه
ساختمان واژه - بخش دوم
25 دقیقه
تست ساختمان واژه - بخش اول
22 دقیقه
تست ساختمان واژه - بخش دوم
23 دقیقه
همه چیز درباره فعل - بخش اول
15 دقیقه
همه چیز درباره فعل - بخش دوم
18 دقیقه
تست همه چیز درباره فعل
24 دقیقه
حذف و شیوه های بیان
20 دقیقه
رابطه های معنایی واژگان و دگرگونی های معنایی واژگان
18 دقیقه
آرایه های ادبی - بخش اول
22 دقیقه
آرایه های ادبی - بخش دوم
22 دقیقه
آرایه های ادبی - بخش سوم
16 دقیقه
تست آرایه های ادبی - بخش اول
31 دقیقه
تست آرایه های ادبی - بخش دوم
24 دقیقه
املا - تست
36 دقیقه
معنای واژه -بخش اول
21 دقیقه
مروری بر تاریخ ادبیات
13 دقیقه
قرابت معنایی - بخش اول
28 دقیقه
قرابت معنایی - بخش دوم
25 دقیقه
آزمون جامع اول
60 دقیقه
آزمون جامع دوم
30 دقیقه
آزمون جامع سوم
30 دقیقه
آزمون جامع چهارم
30 دقیقه
آزمون جامع پنجم
30 دقیقه
آزمون جامع ششم
30 دقیقه
آزمون جامع هفتم
30 دقیقه
آزمون جامع هشتم
30 دقیقه
اساتید دوره‌

بهروز ثروتی

سوابق اجرایی:
- تألیفات کمک‌ درسی:هزار نکته‌ی آیندگان،زبان فارسی۳،عمومی و انسانی
- کتاب‌های غیر کمک‌ درسی:شعر فارسی در افغانستان امروز(کتاب درسی برخی از دانشگاه‌های افغانستان)
- سرگروه سازمان استعدادهای درخشان در طرح آزمون‌های ادبیات فارسی
- سرداور پروژه‌های دانش‌آموزی سازمان استعدادهای درخشان در رشته‌ی زبان و ادبیات
- برگزیده‌ی اشعار امیرالشعرا خلیل‌الله خلیلی
- نگاهی به احوال و آثار واصف باختری
- ویراستار تألیفات دانشگاه عالی دفاع ملی