آموزش مفهومی علوم پنجم دبستان

75,000 تومان
مدت دوره 5 ساعت
تعداد فصل ها 12 فصل
تعداد جلسات 23 جلسه
مدرس دوره مهرسا حسینی جعفری لواسانی
 
75,000 تومان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

توضیحات دوره

آموزش علوم پنجم :

23 جلسه آموزشی علوم پنجم شامل :

  • بررسی صفحه به صفحه کتاب درسی به صورت آموزش مفهومی به دانش‌آموزان
  • انجام تمام آزمایش‌های کتاب درسی برای یادگیری بهتر محتوای کتاب درسی
  • استفاده از شخصیت‌های جذاب کودکانه برای ارائه داستانی محتوای کتاب درسی به منظور دریافت توجه دانش‌آموزان حین تدریس
  • آموزش هرکدام از درس‌ها، در 2 جلسه به جهت پوشش تمامی محتواهای آموزشی کتاب درسی (به‌جز درس 1)

       سرگروه: فرزاد یوسفی

       مدرس: مهرسا حسینی جعفری لواسانی

جلسات دوره ‌
ماده تغییر میکند - بخش اول
20 دقیقه
ماده تغییر میکند - بخش دوم
18 دقیقه
رنگین کمان - بخش اول
10 دقیقه
رنگین کمان - بخش دوم
9 دقیقه
برگی از تاریخ زمین - بخش اول
11 دقیقه
برگی از تاریخ زمین - بخش دوم
17 دقیقه
حرکت بدن - بخش اول
9 دقیقه
حرکت بدن - بخش دوم
16 دقیقه
چه خبر؟ (1) - بخش اول
14 دقیقه
چه خبر؟ (1) - بخش دوم
10 دقیقه
چه خبر؟ (2) - بخش اول
8 دقیقه
چه خبر؟ (2) - بخش دوم
11 دقیقه
کارها آسان میشود (1) - بخش اول
12 دقیقه
کارها آسان میشود (1) - بخش دوم
18 دقیقه
کارها آسان میشود (2) - بخش اول
15 دقیقه
کارها آسان میشود (2) - بخش دوم
13 دقیقه
خاک با ارزش - بخش اول
12 دقیقه
خاک با ارزش - بخش دوم
26 دقیقه
بکارید و بخورید - بخش اول
19 دقیقه
بکارید و بخورید - بخش دوم
18 دقیقه
از ریشه تا برگ - بخش اول
16 دقیقه
از ریشه تا برگ - بخش دوم
9 دقیقه
اساتید دوره‌