آموزش مفهومی ریاضی ششم دبستان

مدت دوره 6 ساعت
تعداد فراگیر 18 نفر
تعداد فصل ها 7 فصل
تعداد جلسات 29 جلسه
مدرس دوره فرزاد یوسفی
 
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

توضیحات دوره

ریاضی  ششم  شامل:


29 جلسه آموزشی ریاضی  شامل :

  • آموزش تمامی مفاهیم کتاب درسی با رویکرد حل مسئله
  • سهیم کردن دانش‌آموز در فرایند یادگیری با کمک پرسش و پاسخ و روش تعاملی
  • توجه به تفاوت سطح آموزش و یادگیری دانش‌آموزان در ارائه محتواها و حل مسائل
  • استفاده از روش کسف مفاهیم در آموزش به جای روش ارائه مستقیم آموزش‌ها

        سرگروه: فرزاد یوسفی
        مدرس: فرزاد یوسفی

جلسات دوره ‌
الگوهای عددی
17 دقیقه
یادآوری عددنویسی
13 دقیقه
بخش پذیری
12 دقیقه
معرفی اعداد صحیح
10 دقیقه
جمع و تفریق کسرها - بخش اول
13 دقیقه
جمع و تفریق کسرها - بخش دوم
11 دقیقه
ضرب کسرها
11 دقیقه
تقسیم کسرها
13 دقیقه
محاسبات با کسر
16 دقیقه
یادآوری
18 دقیقه
یادآوری ضرب و تقسیم
15 دقیقه
تقسیم عدد اعشاری بر عدد طبیعی
15 دقیقه
تقسیم یک عدد بر عدد اعشاری
16 دقیقه
مرکز تقارن و تقارن مرکزی
14 دقیقه
دوران
11 دقیقه
محورهای مختصات
13 دقیقه
تقارن و مختصات
11 دقیقه
طول و سطح -- بخش اول
10 دقیقه
طول و سطح -- بخش دوم
13 دقیقه
حجم و جرم - بخش اول
14 دقیقه
حجم و جرم - بخش دوم
10 دقیقه
مساحت دایره
15 دقیقه
خط و زاویه
13 دقیقه
کسر، نسبت و تناسب
15 دقیقه
درصد
15 دقیقه
کاربرد درصد در محاسبات مالی
10 دقیقه
کاربرد درصد در آمار و احتمال
11 دقیقه
تقریب
22 دقیقه
اندازه گیری و محاسبات تقریبی
11 دقیقه
اساتید دوره‌

فرزاد یوسفی

سوابق اجرایی:

- کارشناس آموزش دبیرستان غیرانتفاعی علامه طباطبایی
- دبیر ریاضی و هندسه سه کلاس از کلاسهای دبیرستان متوسطه اول غیرانتفاعی میرداماد
- معاونت آموزشی دبستان علامه طباطبایی واحد مرزداران 
- مدرس دورههای دانش افزایی
- مدرس پـایه پنجـم دبسـتان علامـه طباطبـایی واحـد مرزداران
- مدرس و مشاور تحصیلی آموزشگاه نیمکت و فرضیه