آموزش مفهومی علوم سوم دبستان

مدت دوره 3 ساعت
تعداد فصل ها 14 فصل
تعداد جلسات 26 جلسه
مدرس دوره یگانه خیرآبادی
 
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

توضیحات دوره

آموزش علوم سوم :

26 جلسه آموزشی علوم سوم  شامل :

  • آموزش صفحه به صفحه کتاب ابتدایی همراه با انجام فعالیت‌ها و آزمایش‌ها
  • استفاده از شخصیت‌های جذاب کارتونی به منظور برقراری ارتباط دانش‌آموز با محتوای آموزشی
  • بهره‌گیری از سبک آموزش تعاملی و پرسش و پاسخ برای یادگیری بهتر دانش‌آموز
  • درنظر گرفتن توانمندی‌های متفاوت دانش‌آموزان در محتوای تمام جلسات

       سرگروه: فرزاد یوسفی
       مدرس: یگانه خیرآبادی

جلسات دوره ‌
خوراكي ها - بخش اول
5 دقیقه
خوراکی ها - بخش دوم
5 دقیقه
مواد اطراف ما - بخش اول
5 دقیقه
مواد اطراف ما - بخش دوم
7 دقیقه
اندازه گیری مواد - بخش اول
8 دقیقه
اندازه گیری مواد - بخش دوم
9 دقیقه
آب ماده ی با ارزش - بخش اول
9 دقیقه
آب ماده با ارزش - بخش دوم
9 دقیقه
زندگي ما و آب - بخش اول
7 دقیقه
زندگي ما و آب - بخش دوم
7 دقیقه
نور و مشاهده ی اجسام - بخش اول
8 دقیقه
نور و مشاهده ی اجسام - بخش دوم
9 دقیقه
جستوجو كنيم و بسازيم
7 دقیقه
نيرو، همه جا ( 1 ) - بخش اول
9 دقیقه
نيرو، همه جا ( 1 ) - بخش دوم
7 دقیقه
نيرو، همه جا ( 2 ) - بخش اول
11 دقیقه
نيرو، همه جا ( 2 ) - بخش دوم
8 دقیقه
بكارید و ببينيد - بخش اول
9 دقیقه
بكارید و ببينيد - بخش دوم
8 دقیقه
هر كدام جاي خود ( 1 ) - بخش اول
9 دقیقه
هر كدام جاي خود ( 1 ) - بخش دوم
5 دقیقه
هر كدام جاي خود ( 2 ) - بخش اول
8 دقیقه
هر كدام جاي خود ( 2 ) - بخش دوم
8 دقیقه
   از گذشته تا آينده - بخش اول
8 دقیقه
   از گذشته تا آينده - بخش دوم
11 دقیقه
اساتید دوره‌

یگانه خیرآبادی

سوابق اجرایی:

- مدرس زبان انگلیسی موسسه خلیج فارس
- مدرس مقطع اول تا ششم ابتدایی دبستان بامداد پارسی
- مدرس پایه سوم تا پنجم دبستان پسرانه پند