آموزش مفهومی ریاضی چهارم دبستان

75,000 تومان
مدت دوره 6 ساعت
تعداد فراگیر 8 نفر
تعداد فصل ها 7 فصل
تعداد جلسات 35 جلسه
مدرس دوره فرزاد یوسفی
 
75,000 تومان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

توضیحات دوره

آموزش ریاضی چهارم :

35 جلسه آموزشی ریاضی چهارم شامل :

  • آموزش مفهومی همه عناوین کتاب
  • استفاده از ابزار و بهره‌گیری از روش دست‌ورزی برای آموزش بهتر محتوای کتاب درسی
  • بهره‌گیری از روش پرسش و پاسخ و تعاملی به منظور فعال بودن دانش‌آموزان در فرایند آموزش
  • استفاده از شحصیت‌های جذاب و کارتونی با هدف برقراری ارتباط کودک با محتوای آموزشی

       سرگروه: فرزاد یوسفی

       مدرس: فرزاد یوسفی

جلسات دوره ‌
حل مسئله
12 دقیقه
عددنویسی
8 دقیقه
الگوها
9 دقیقه
ماشین ورودی ــ خروجی
10 دقیقه
معرفی میلیون
9 دقیقه
حل مسئله
10 دقیقه
شناخت کسرها
9 دقیقه
جمع و تفریق
11 دقیقه
تساوی کسرها
14 دقیقه
ضرب عدد در کسر
10 دقیقه
حل مسئله
12 دقیقه
ضرب دو عدد دورقمی
8 دقیقه
محاسبه ی حاصل ضرب
9 دقیقه
محاسبه های تقریبی
14 دقیقه
تقسیم و بخش پذیری
14 دقیقه
تقسیم بر عددهای یک رقمی
9 دقیقه
تقسیم بر عددهای دورقمی
10 دقیقه
حل مسئله
9 دقیقه
زاویه
9 دقیقه
اندازه گیری زاویه
17 دقیقه
اندازه گیری زمان
11 دقیقه
اندازه گیری طول
12 دقیقه
حل مسئله
11 دقیقه
عدد مخلوط
13 دقیقه
عدد اعشاری
11 دقیقه
جمع و تفریق اعشاری
9 دقیقه
ارزش مکانی عددهای اعشاری
11 دقیقه
حل مسئله
10 دقیقه
عمود ــ موازی
15 دقیقه
چهارضلعی ها
10 دقیقه
مساحت متوازی الاضلاع و مثلث
17 دقیقه
محیط و مساحت
12 دقیقه
حل مسئله
10 دقیقه
نمودار خط شکسته
11 دقیقه
احتمال
9 دقیقه
اساتید دوره‌

فرزاد یوسفی

سوابق اجرایی:

- کارشناس آموزش دبیرستان غیرانتفاعی علامه طباطبایی
- دبیر ریاضی و هندسه سه کلاس از کلاسهای دبیرستان متوسطه اول غیرانتفاعی میرداماد
- معاونت آموزشی دبستان علامه طباطبایی واحد مرزداران 
- مدرس دورههای دانش افزایی
- مدرس پـایه پنجـم دبسـتان علامـه طباطبـایی واحـد مرزداران
- مدرس و مشاور تحصیلی آموزشگاه نیمکت و فرضیه