با ما تماس بگیرید

02191319291

آموزش مفهومی ریاضی هفتم متوسطه

مدت دوره
19 ساعت
تعداد فراگیر
128 نفر
تعداد فصل‌ها
10 فصل
تعداد جلسات
37 جلسه
مدرس دوره
مهدی دهقان
 
280,000 تومان

توضیحات دوره

تدریس مفهومی و سطر به سطر کتاب درسی
آموزش پویا و تعاملی به همراه پرسش و پاسخ جهت یادگیری بیشتر دانش آموزان
حل فعالیتها ، کاردرکلاس ها و تمرین های مهم و کلیدی کتاب درسی
توسعه و غنی سازی مطالب ، فعالیت ها و تمرین های کتاب درسی
بکارگیری روش های نوین آموزشی جهت استفاده در روش کلاس معکوس

جلسات دوره

معرفی محصول
رسم شکل و تفکر نظام دار
حذف حالت های نامطلوب و الگویابی
حدس و آزمایش و زیر مسئله
حل مسئله ساده تر و روش های نمادین
معرفی عددهای علامت دار
جمع و تفریق عددهای صحیح
ضرب و تقسیم عددهای صحیح
الگوهای عددی
عبارت های جبری
مقدار عددی یک عبارت جبری
معادله ومعادله سازی
روابط بین پاره خط ها
روابط بین زاویه ها
تبدیلات هندسی (انتقال، تقارن، دوران)
شکل های مساوی (هم نهشت)
عدد اول
شمارنده اول
بزرگ ترین شمارنده مشترک
کوچک ترین مضرب مشترک
حجم های هندسی
محاسبه حجم های منشوری
مساحت جانبی و کل
حجم و سطح
تعریف توان
محاسبه عبارت توان دار
ساده کردن عبارت های توان دار
جذر و ریشه
پاره خط جهت دار (بردار)
بردارهای مساوی و قرینه
مختصات
بردار انتقال
جمع آوری و نمایش داده ها
نمودارها و تفسیر نتیجه ها
احتمال یا اندازه گیری شانس
احتمال و تجربه
اساتید دوره
مهدی دهقان

سوابق اجرایی:
- تدریس در موسسات معتبر آموزشی
- مولف درس آزمون ریاضی هفتم انتشارات مبتکران
- مولف درس آزمون ریاضی هشتم انتشارات مبتکران
- مولف درس آزمون ریاضی نهم انتشارات مبتکران
- مولف کتاب گنجینه هشتم انتشارات مبتکران
- عضو گروه مولفان درس آزمون ریاضی دهم انتشارات مبتکران
 

نظرات

برای قسمت نظرات وارد شوید