آموزش مفهومی ریاضی هفتم متوسطه

112,500 تومان
مدت دوره 19 ساعت
تعداد فصل ها 9 فصل
تعداد جلسات 36 جلسه
مدرس دوره مهدی دهقان
 
112,500 تومان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

توضیحات دوره
جلسات دوره ‌
معرفی محصول
9 دقیقه
رسم شکل و تفکر نظام دار
27 دقیقه
حذف حالت های نامطلوب و الگویابی
26 دقیقه
حدس و آزمایش و زیر مسئله
25 دقیقه
حل مسئله ساده تر و روش های نمادین
28 دقیقه
معرفی عددهای علامت دار
37 دقیقه
جمع و تفریق عددهای صحیح
36 دقیقه
ضرب و تقسیم عددهای صحیح
42 دقیقه
الگوهای عددی
32 دقیقه
عبارت های جبری
41 دقیقه
مقدار عددی یک عبارت جبری
35 دقیقه
معادله و معادله سازی
46 دقیقه
روابط بین پاره خط ها
44 دقیقه
روابط بین زاویه ها
32 دقیقه
تبدیلات هندسی (انتقال، تقارن، دوران)
34 دقیقه
شکل های مساوی (هم نهشت)
31 دقیقه
عدد اول
36 دقیقه
شمارنده اول
27 دقیقه
بزرگ ترین شمارنده مشترک
29 دقیقه
کوچک ترین مضرب مشترک
33 دقیقه
حجم های هندسی
30 دقیقه
محاسبه حجم های منشوری
37 دقیقه
مساحت جانبی و کل
34 دقیقه
حجم و سطح
30 دقیقه
تعریف توان
36 دقیقه
محاسبه عبارت توان دار
28 دقیقه
ساده کردن عبارت های توان دار
40 دقیقه
جذر و ریشه
40 دقیقه
پاره خط جهت دار (بردار)
23 دقیقه
بردارهای مساوی و قرینه
22 دقیقه
مختصات
37 دقیقه
بردار انتقال
31 دقیقه
جمع آوری و نمایش داده ها
29 دقیقه
نمودارها و تفسیر نتیجه ها
29 دقیقه
احتمال یا اندازه گیری شانس
30 دقیقه
احتمال و تجربه
24 دقیقه
اساتید دوره‌

مهدی دهقان

سوابق اجرایی:
- تدریس در موسسات معتبر آموزشی
- مولف درس آزمون ریاضی هفتم انتشارات مبتکران
- مولف درس آزمون ریاضی هشتم انتشارات مبتکران
- مولف درس آزمون ریاضی نهم انتشارات مبتکران
- مولف کتاب گنجینه هشتم انتشارات مبتکران
- عضو گروه مولفان درس آزمون ریاضی دهم انتشارات مبتکران