با ما تماس بگیرید

02188176609

آموزش مفهومی علوم نهم متوسطه

مدت دوره
22 ساعت
تعداد فراگیر
7 نفر
تعداد فصل ها
15 فصل
تعداد جلسات
58 جلسه
مدرس دوره
عارف اثنی عشری
 
112,500 تومان

توضیحات دوره

جلسات دوره ‌

برخی مواد فلزند یا از فلز ساخته شده اند
فلزها واکنش پذیری یکسانی ندارند
در ساختمان برخی مواد نافلزها شرکت دارند
طبقه بندی عناصر
طبقه بندی عناصر - بسپارهای طبیعی و مصنوعی
ذرّه های سازنده ی مواد
ذرّه های سازنده ی مواد- داد و ستد الکترون و پیوند یونی
داد و ستد الکترون و پیوند یونی- یون ها در بدن ما-ویژگی های ترکیب یونی
یون ها در بدن ما - ویژگی ترکیب های یونی - اشتراک الکترون ها و پیوند اشتراکی
اشتراک الکترونی گسترده تر
چرخه های طبیعی
نفت خام و زندگی امروز
ترکیب های نفت خام
جداسازی اجزای تشکیل دهنده ی نفت خام - نفت منبعی برای ساختن - تاثیرات نفت خام بر روی زندگی
پلاستیک های ماندگار
حرکت در همه جا و همه چیز - مسافت و جابه جایی
مسافت و جابجایی
مسافت و جابجایی - تندی متوسط
تندی متوسط - سرعت متوسط
تندی متوسط - سرعت متوسط
تندی متوسط - سرعت متوسط ( قسمت دوم)
تندی لحظه ای - سرعت لحظه ای
شتاب متوسط
نیروهای متوازن
نیروی خالص عامل شتاب است - وزن
نیروی کنش و واکنش
نیروی عمودی سطح-اصطکاک
قاره های متحرک-زمین ساخت ورقه ای
فرضیة گسترش بستر اقیانوس ها-حرکت ورقه های سنگ کره- پیامدهای حرکت ورقه های سنگ کره
فسیل-شرایط لازم برای تشکیل فسیل
راه های تشکیل فسیل-کاربرد فسیل ها
فشار در زندگی روزمره-نیرو و فشار
فشار در مایع ها-سطح آزاد مایع
اصل پاسکال-فشار در گازها
ماشین ها چگونه به ما کمک می کنند؟
ماشین ساده-گشتاور نیرو
اهرم
مزیت مکانیکی
قرقره ها
علم نجوم-کهکشان-ستارگان-صورت های فلکی
سیارات-قمر-سیارک ها-شهاب سنگ ها
سفر به فضا
برسر دوراهی - گروه بندی جانداران
گروه بندی جانداران - باکتری ها - آغازیان- قارچ ها
باکتری ها - آغازیان- قارچ ها- جاندار یا بی جان؟
بیشتر گیاهان آوند دارند-از خاک تا برگ
از خاک تا برگ - سرخس ها - بازدانگان - نهان دانگان
خزه ها- گیاهان در زندگی ما
جانورانی با بدنی سوراخ دار-جانورانی با بدن کیسه مانند
کرم های پهن-کرم های لوله ای- کرم های حلقوی
نرم تنان
حشرات-عنکبوتیان-سخت پوستان-هزارپایان
جانورانی با بدن خاردار
ماهی ها-دوزیستان
خزندگان
پرندگان-پستانداران (شیرخواران)
از تولیدکننده تا مصرف کننده
همزیستی - شکار و شکارچی - رقابت -تنوع زیستی و اهمیت آن
اساتید دوره
عارف اثنی عشری
سابقه تدریس؛
مدرس صدا و سیما 
مدرس مجموعه مدارس علوی 
مدرس مجموعه مدارس واله
مدرس مجموعه مدارس سلام
مدرس آموزشگاه های وابسته به کانون فرهنگی آموزش (قلمچی)
مدرس مدرسه هدف شرق (پردیس)
مدرس مدرسه اندیشه و خرد
مدرس مدرسه نرجس 
مدرس فیلم های آموزشی مدرسان شریف 
مدرس فیلم های آموزشی کانون فرهنگی آموزش (قلمچی)
مدرس فیلم های گروه آموزشی سینوهه
مدرس فیلم های گروه آموزشی بمان