با ما تماس بگیرید

02188176609

آموزش مفهومی علوم هشتم متوسطه

مدت دوره
15 ساعت
تعداد فراگیر
7 نفر
تعداد فصل ها
15 فصل
تعداد جلسات
44 جلسه
مدرس دوره
عارف اثنی عشری
 
112,500 تومان

توضیحات دوره

جلسات دوره ‌

مواد خالص و مخلوط-مخلوط همگن و ناهمگن
اجزای محلول - حالت فیزیکی محلول ها - مقدار حل شونده در آب
تاثیر دما بر میزان حل شدن - مخلوط ها - جداسازی اجزای مخلوط
تغییرات شیمیایی در همه جا- سوختن روشی برای استفاده از انرژی شیمیایی مواد
فراورده های سوختن - آزاد شدن انرژی با تغییرات شیمیایی- راه های دیگر استفاده از انرژی شیمیایی
ذره های سازنده ی اتم - عنصر ها و نشانه های شیمیایی آنها
مدلی برای ساختار اتم - ایزوتوپ ها
یون چیست؟
دستگاه عصبی - فعالیت های ارادی و غیر ارادی
مراکز عصبی (مغز و نخاع) - مخ - مخچه - ساقه ی مغز- نخاع
یاخته های عصبی - پیام عصبی
اندام های حسی - چگونه اجسام و رنگ ها را می بینیم؟ - چگونه صداهای مختلف را می شنویم؟
از وجود بو چگونه آگاه می شویم؟ - مزه دارد یا ندارد- سرد یا گرم؟ نرم یا زبر؟
دستگاه حرکتی - استخوان بندی - استخوان - غضروف - مفصل
ماهیچه ها - بافت ها در ماهیچه ی اسکلتی
دستگاه هورمونی - اعمال هورمون ها (1)
اعمال هورمون ها (2)
هر فردی بی نظیر است - نگاهی دقیق به هسته ی یاخته -
آیا ژن تنها عامل تعیین کننده ی صفات است؟ - ایجاد صفات جدید در جانداران
یاخته ها تقسیم می شوند - تقسیم مشکل ساز
جانداران به روش های متفاوتی تولید مثل می کنند - روش های تولید مثل غیرجنسی
تولید مثل جنسی - تولید مثل جنسی در جانوران
تولید مثل در انسان - تولیدمثل جنسی در گیاهان گلدار
بارهای الکتریکی از کجا می آیند؟ - رسانا و نارسانا
القای بار الکتریکی - آدرخش و تخلیه بار الکتریکی
اختلاف پتانسیل الکتریکی - مدار الکتریکی و جریان الکتریکی
مقاومت الکتریکی
قطب های آهن ربا - القای مغناطیسی
آهن ربای الکتریکی - موتور الکتریکی - تولید برق
کانی ها اجزای تشکیل دهنده ی سنگ کره - تشکیل کانی ها- شناسایی کانی ها
کانی های نا مهربان - کانی های ملی - طبقه بندی کانی ها
سنگ ها منابع ارزشمند - سنگ های آذرین
سنگ های رسوبی - سنگ های دگرگونی
سنگ ها چگونه تغییر می کنند؟ - هوازدگی شیمیایی
فرسایش - چرخه ی سنگ
چشمه ی نور - نور چگونه منتشر می شود؟ - سایه چگونه تشکیل می شود؟
بازتاب نور - قانون بازتاب نور
تصویر در آینه ی تخت
آینه های کروی
آینه های کاو
آینه های کوژ
شکست نور
شکست نور در منشور
عدسی ها
اساتید دوره
عارف اثنی عشری
سابقه تدریس؛
مدرس صدا و سیما 
مدرس مجموعه مدارس علوی 
مدرس مجموعه مدارس واله
مدرس مجموعه مدارس سلام
مدرس آموزشگاه های وابسته به کانون فرهنگی آموزش (قلمچی)
مدرس مدرسه هدف شرق (پردیس)
مدرس مدرسه اندیشه و خرد
مدرس مدرسه نرجس 
مدرس فیلم های آموزشی مدرسان شریف 
مدرس فیلم های آموزشی کانون فرهنگی آموزش (قلمچی)
مدرس فیلم های گروه آموزشی سینوهه
مدرس فیلم های گروه آموزشی بمان