با ما تماس بگیرید

02188176609

آموزش مفهومی علوم هفتم متوسطه

مدت دوره
14 ساعت
تعداد فراگیر
6 نفر
تعداد فصل ها
15 فصل
تعداد جلسات
40 جلسه
مدرس دوره
عارف اثنی عشری
 
112,500 تومان

توضیحات دوره

جلسات دوره ‌

اندازه گیری - هر جسم از ماده تشکیل شده است - طول و حجم
چگالی - زمان - دقت در اندازه گیری ( قسمت اول )
دقت در اندازه گیری ( قسمت دوم )
مواد در تمام بخش های زندگی ما وجود دارند.- مواد از چه چیزی ساخته شده اند؟
گلوله های کروی، مدلی برای نمایش ترکیب ها، عنصرها و اتم ها- آیا اتم ها از ذر ه های ریزتری ساخته شده اند؟
حجم کمتر یا بیشتر؟ - گرما و تغییر حالت ماده
طبیعت منبع مواد است - وسیله ها و اجسام مختلف از چه موادی ساخته شده اند؟ - مواد ویژگی های معینی دارند
چه ماده ای به کار می برید؟ - چگونه موادی با خواص بهتر تولید کنیم؟ - مواد هوشمند
اندوخته های زمین - چگونه می توان به آهن دست یافت؟
به دنبال سرپناهی ایمن - اندوختۀ طبیعی و ظروف آشپزخانه - سرعت مصرف منابع -
آب، فراوان اما کمیاب - باران چگونه تشکیل می شود؟ - باران کجا می رود؟
آب های جاری - آبشار - آلودگی رودخانه ها - دریاچه ها - دریاها و اقیانوس ها - حرکات آب دریاها - یخچال ها
آب های زیرزمینی
سفره های آب زیرزمینی آزاد - سفره های آب زیرزمینی تحت فشار - قنات (کاریز) - چرخۀ آب
کار و انرژی
هر چیزی که حرکت کند، انرژی دارد
انرژی می تواند ذخیره شود
مقدار کل انرژی ثابت می ماند - بدن ما به انرژی نیاز دارد
منابع انرژی گوناگون اند - منابع انرژی می توانند تمام شوند - سوخت های فسیلی - سوخت های هسته ای
منابع انرژی می توانند جایگزین شوند - انرژی خورشیدی - انرژی باد - انرژی موج های دریا - انرژی زمین گرمایی -انرژی برق آبی
دما
گرما - انتقال گرما - فناوری و کاربرد
یاخته؛ کوچک ترین واحد زنده - شباهت یاخته ها
نگاهی به درون یاخته -رنگ آمیزی یاخته ها و مشاهدۀ اندامک ها
مقایسۀ یاخته های گیاهی و جانوری - سازمان بندی یاخته ها
موادی که غذاها دارند - انرژی تولید می کنند - مفید اما بدون انرژی
ماهیچه های قوی - شاداب و سلامت
از خاک تا بدن ما - تغذیه سالم
گوارش غذا - لوله ای پرپیچ و خم
از دهان تا معده - وقتی شیرینی، ترشی می شود!
گوارش نهایی غذا - مواد مغذّی جذب می شوند
آنچه به جا می ماند - کبد، مخزنی بزرگ - قندهایی که چربی می شوند
رابط بین همۀ دستگاه های بدن - قلب
بافت های تشکیل دهندۀ قلب - رگ های قلب - تیره و روشن
رگ های بدن - نبض چگونه به وجود می آید؟ - خون - یاخته های خونی
ساختار دستگاه تنفس - تبادل هوا - دم و بازدم
تولید صدا- انتقال گازها
دستگاه دفع ادرار - چگونگی کار کلیه
تنظیم محیط داخلی
اساتید دوره
عارف اثنی عشری
سابقه تدریس؛
مدرس صدا و سیما 
مدرس مجموعه مدارس علوی 
مدرس مجموعه مدارس واله
مدرس مجموعه مدارس سلام
مدرس آموزشگاه های وابسته به کانون فرهنگی آموزش (قلمچی)
مدرس مدرسه هدف شرق (پردیس)
مدرس مدرسه اندیشه و خرد
مدرس مدرسه نرجس 
مدرس فیلم های آموزشی مدرسان شریف 
مدرس فیلم های آموزشی کانون فرهنگی آموزش (قلمچی)
مدرس فیلم های گروه آموزشی سینوهه
مدرس فیلم های گروه آموزشی بمان