با ما تماس بگیرید

021-66659291

آموزش مفهومی علوم هفتم متوسطه

مدت دوره
14 ساعت
تعداد فراگیر
163 نفر
تعداد فصل‌ها
16 فصل
تعداد جلسات
41 جلسه
مدرس دوره
عارف اثنی عشری
 
280,000 تومان

توضیحات دوره


تدریس مفهومی و سطر به سطر کتاب درسی
راهنمایی جهت حل تمرین ها و پرسش های کتاب درسی
توضیح اهداف کتاب درسی و توسعه و غنی سازی مفاهیم آن
طرح و حل مثال های متنوع و تمرین های مهم و کلیدی کتاب درسی
استفاده از روش ها و تکنولوژی های نوین آموزشی جهت هوشمند سازی آموزش

 

جلسات دوره

اندازه گیری - هر جسم از ماده تشکیل شده است - طول و حجم
چگالی - زمان - دقت در اندازه گیری ( قسمت اول )
دقت در اندازه گیری ( قسمت دوم )
مواد در تمام بخش های زندگی ما وجود دارند.- مواد از چه چیزی ساخته شده اند؟
گلوله های کروی، مدلی برای نمایش ترکیب ها، عنصرها و اتم ها- آیا اتم ها از ذر ه های ریزتری ساخته شده اند؟
حجم کمتر یا بیشتر؟ - گرما و تغییر حالت ماده
طبیعت منبع مواد است - وسیله ها و اجسام مختلف از چه موادی ساخته شده اند؟ - مواد ویژگی های معینی دارند
چه ماده ای به کار می برید؟ - چگونه موادی با خواص بهتر تولید کنیم؟ - مواد هوشمند
اندوخته های زمین - چگونه می توان به آهن دست یافت؟
به دنبال سرپناهی ایمن - اندوختۀ طبیعی و ظروف آشپزخانه - سرعت مصرف منابع -
آب، فراوان اما کمیاب - باران چگونه تشکیل می شود؟ - باران کجا می رود؟
آب های جاری - آبشار - آلودگی رودخانه ها - دریاچه ها - دریاها و اقیانوس ها - حرکات آب دریاها - یخچال ها
آب های زیرزمینی
سفره های آب زیرزمینی آزاد - سفره های آب زیرزمینی تحت فشار - قنات (کاریز) - چرخۀ آب
کار و انرژی
هر چیزی که حرکت کند، انرژی دارد
انرژی می تواند ذخیره شود
مقدار کل انرژی ثابت می ماند - بدن ما به انرژی نیاز دارد
منابع انرژی گوناگون اند - منابع انرژی می توانند تمام شوند - سوخت های فسیلی - سوخت های هسته ای
منابع انرژی می توانند جایگزین شوند - انرژی خورشیدی - انرژی باد - انرژی موج های دریا - انرژی زمین گرمایی -انرژی برق آبی
دما
گرما - انتقال گرما - فناوری و کاربرد
یاخته؛ کوچک ترین واحد زنده - شباهت یاخته ها
نگاهی به درون یاخته -رنگ آمیزی یاخته ها و مشاهدۀ اندامک ها
مقایسۀ یاخته های گیاهی و جانوری - سازمان بندی یاخته ها
موادی که غذاها دارند - انرژی تولید می کنند - مفید اما بدون انرژی
ماهیچه های قوی - شاداب و سلامت
از خاک تا بدن ما - تغذیه سالم
گوارش غذا - لوله ای پرپیچ و خم
از دهان تا معده - وقتی شیرینی، ترشی می شود!
گوارش نهایی غذا - مواد مغذّی جذب می شوند
آنچه به جا می ماند - کبد، مخزنی بزرگ - قندهایی که چربی می شوند
رابط بین همۀ دستگاه های بدن - قلب
بافت های تشکیل دهندۀ قلب - رگ های قلب - تیره و روشن
رگ های بدن - نبض چگونه به وجود می آید؟ - خون - یاخته های خونی
ساختار دستگاه تنفس - تبادل هوا - دم و بازدم
تولید صدا- انتقال گازها
دستگاه دفع ادرار - چگونگی کار کلیه
تنظیم محیط داخلی
اساتید دوره
عارف اثنی عشری
سابقه تدریس؛
مدرس صدا و سیما 
مدرس مجموعه مدارس علوی 
مدرس مجموعه مدارس واله
مدرس مجموعه مدارس سلام
مدرس آموزشگاه های وابسته به کانون فرهنگی آموزش (قلمچی)
مدرس مدرسه هدف شرق (پردیس)
مدرس مدرسه اندیشه و خرد
مدرس مدرسه نرجس 
مدرس فیلم های آموزشی مدرسان شریف 
مدرس فیلم های آموزشی کانون فرهنگی آموزش (قلمچی)
مدرس فیلم های گروه آموزشی سینوهه
مدرس فیلم های گروه آموزشی بمان 

 

نظرات

برای قسمت نظرات وارد شوید