با ما تماس بگیرید

021-66659291

فاطمه راسخ


فاطمه راسخ
نام و نام خانوادگی : فاطمه راسخ آخرین مدرک تحصیلی : فوق لیسانس نام رشته تحصیلی : مهندسی کامپیوتر محل تحصیل: دانشگاه خواجه نصیر
فارغ التحصیل مهندسی کامپیوتر دانشگاه خواجه نصیر
مولف و مدیر تولید کتابهای استعداد تحلیلی کانون فرهنگی آموزش
طراح و ویراستار آزمون های استعداد تحلیلی کانون
مدرس استعداد تحلیلی آموزشگاه های کانون فرهنگی آموزش و مدارس سرای دانش
مدیر تولید 53 عنوان کتاب کانون فرهنگی آموزش
دوره های فاطمه راسخ