با ما تماس بگیرید

021-66659291

حمید لنجانزاده اصفهانی


حمید لنجانزاده اصفهانی
نام و نام خانوادگی : حمید لنجانزاده اصفهانی آخرین مدرک تحصیلی : فوق لیسانس نام رشته تحصیلی : ادبیات محل تحصیل: دانشگاه تهران
دارنده مدال نقره ادبی
مولف بیش از بیست عنوان کتاب کمک آموزشی
مولف و ناظر علمی کتاب های استعداد تحلیلی کانون فرهنگی آموزش
طراح و ویراستار آزمون های استعداد تحلیلی کانون
دوره های حمید لنجانزاده اصفهانی