با ما تماس بگیرید

02188176609

بهرام میرحبیبی

دوره‌های برگزارشده این استاد
نام استاد: بهرام میرحبیبی
آخرین مدرک تحصیلی : فوق لیسانس
نام رشته تحصیلی : زیست شناسی تکوینی
محل تحصیل: -

سوابق اجرایی: 
- مولف دفتر تالیف فنی و حرفه ای
- مترجم کتب (بیوشیمی استرایر) (سلولی البرت) (بیولوژی کمپبل)( بیولوژی سولومون)
- طراح و گزینشگر آزمون های کانون
- مولف کتب آبی پر تکرار کار کانون

دور‌‌ه‌های بهرام میرحبیبی