با ما تماس بگیرید

02191319291

رضا پورحسینی


رضا پورحسینی
نام و نام خانوادگی : رضا پورحسینی آخرین مدرک تحصیلی : فوق لیسانس نام رشته تحصیلی : فیزیک کاربردی محل تحصیل: دانشگاه امیرکبیر

سوابق اجرایی:
– عضو دپارتمان ریاضی کانون فرهنگی آموزش قلم چی
– مدرس ریاضی کنکور در مدارس برتر شهر ری و کرج
– طراح سؤالات جبرو احتمال و گسسته کانون قلم چی
– مؤلف جزوات کنکور هندسه تحلیلی ، جبر و احتمال و گسسته
– ویراستار کلیه کتابهای ریاضی انتشارات کوله پشتی 

دوره های رضا پورحسینی