با ما تماس بگیرید

02188176609

آموزش ریاضی نهم تکمیلی

مدت دوره
11 ساعت
تعداد فصل ها
8 فصل
تعداد جلسات
28 جلسه
مدرس
عباس امیدوار
 
200,000 تومان

توضیحات دوره

آموزش ریاضی نهم تیزهوشان :

آموزش مفهومی ریاضی نهم تکمیلی شامل: 

28 جلسه آموزشی شامل:

ارائه پیشرفته مطالب کتاب درسی و تعمیق آن ها برای دانش آموزان تیزهوش
حل مسائل کاربردی مرتبط با موضوعات کتاب درسی
ارائه راهکارهای متنوع برای حل مسائل
ارائه نکات تستی جهت حل سریع تست ها
حل تست ها و نمونه سوالات آزمون ها ی معتبر

 

مدیر علمی دپارتمان ریاضی ابتدایی و متوسطه اول: خسرو داودی (مولف کتاب درسی)

نویسنده سناریو آموزشی: عباس امیدوار

مدرس: عباس امیدوار

جلسات دوره

مجموعه ها
نمایش ریاضی و زیر مجموعه
اعمال روی مجموعه ها
مجمموعه و احتمال
عددهای گویا
عددهای گنگ و حقیقی
قدر مطلق
استدلال در هندسه
اثبات در هندسه
همنهشتی مثلث ها
حل مسئله و تشابه
توان طبیعی و صحیح
مسائل توان
ریشه، ضرب و تقسیم رادیکال ها
جمع و تفریق رادیکال ها
عبارت های جبری
اتحادها
تجزیه
نامساوی و نامعادله
مفهوم معادله خط
شیب و عرض از مبدا
دستگاه معادلات
ساده کردن عبارت های گویا
محاسبات عبارت های گویا
تقسیم چند جمله ای ها بر هم
کره
هرم و مخروط
سطح اجسام
اساتید دوره
عباس امیدوار

سوابق اجرایی:
- مولف کتاب آموزش ریاضی اول دبیرستان (کتاب سبز )انتشارات قلم چی
- مولف کتاب آموزش ریاضی اول دبیرستان انتشارات آیندگان
- مولف کتاب آموزش ریاضی دوم دبیرستان (کتاب سبز) انتشارات قلم چی
- مولف کتاب آموزش حسابان مبتکران
- مولف کتاب کارریاضی اول و دوم دبیرستان انتشارات  قلم چی
- مولف کتاب آبی ریاضی اول ،حسابان و دیفرانسیل انتشارات قلم چی
- مولف درس آزمون دیفرانسیل مبتکران
 

نظرات

برای قسمت نظرات وارد شوید