با ما تماس بگیرید

021-66659291

آموزش مفهومی ریاضی نهم

مدت دوره
14 ساعت
تعداد فصل ها
10 فصل
تعداد جلسات
30 جلسه
مدرس
مهدی دهقان
 

توضیحات دوره

آموزش ریاضی نهم :

آموزش ریاضی نهم شامل:
تدریس مفهومی و سطر به سطر کتاب درسی
توسعه و غنی سازی مطالب کتاب درسی
طرح و حل مثال ها و تمرین های مهم و کلیدی کتاب درسی
راهنمایی جهت حل تمرین ها و پرسش های کتاب درسی
استفاده از روش ها، ابزارها و تکنولوژی های نوین آموزشی جهت هوشمندسازی آموزش

 

نویسنده سناریو آموزشی: خسرو داوودی
نویسنده سناریوی آموزشی: مهدی دهقان
مدرس: مهدی دهقان

 

جلسات دوره

مجموعه
نمایش ریاضی و زیر مجموعه
اعمال روی مجموعه ها
مجموعه و احتمال
عددهای گویا
عددهای گنگ و حقیقی
قدر مطلق
استدلال در هندسه
اثبات در هندسه
همنهشتی مثلث ها
حل مسئله و تشابه
توان طبیعی و صحیح
مسائل توان
ریشه ، ضرب و تقسیم رادیکال ها
جمع و تفریق رادیکال ها
عبارت های جبری
اتحادها
تجزیه
نامساوی و نامعادله
مفهوم معادله خط
شیب و عرض از مبدا
دستگاه معادلات
ساده کردن عبارت های گویا
محاسبات عبارت های گویا
تقسیم چند جمله ای ها بر هم
کره
هرم و مخروط
سطح اجسام
حل نمونه سوالات نیم سال اول
حل نمونه سوالات نیم سال دوم
اساتید دوره
مهدی دهقان

سوابق اجرایی:
- تدریس در موسسات معتبر آموزشی
- مولف درس آزمون ریاضی هفتم انتشارات مبتکران
- مولف درس آزمون ریاضی هشتم انتشارات مبتکران
- مولف درس آزمون ریاضی نهم انتشارات مبتکران
- مولف کتاب گنجینه هشتم انتشارات مبتکران
- عضو گروه مولفان درس آزمون ریاضی دهم انتشارات مبتکران
 

نظرات

برای قسمت نظرات وارد شوید