جامع شیمی کنکور

امکان خرید بسته DVD هم وجود دارد.

مدت دوره 26 ساعت
تعداد فصل ها 9 فصل
تعداد جلسات 69 جلسه
مدرس مهدی صالحی راد
 

امکان خرید بسته DVD هم وجود دارد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

توضیحات دوره

آموزش شیمی کنکور (دهم ، یازدهم ، دوازدهم) :

آموزش جامع شیمی شامل:

اهمیت شیمی صالحی راد در کنکور 99 و 1400

افرادی که تجربه کنکور شیمی 98 را دارند، خوب می دانند که شیمی پارسال خیلی ساده بود. اما اگر برگردیم به سال 96 می بینیم که شیمی کنکور 96 یکی از پرچالش ترین درس ها بوده است و تعداد زیادی از داوطلبان را ناامید کرد. به همین دلیل امسال آموزش شیمی کنکور اهمیت زیادی پیدا می کند. اما چرا آقای صالحی راد را پیشنهاد می کنیم.

شیمی صالحی راد ویژه کنکور طراحی شده است و در آن به صورت موضوعی و مبحثی تمامی مباحث شیمی کنکور آموزش داده می شود. از این نظر می توان گفت که این محصول بهترین دی وی دی شیمی کنکور است و برای افرادی که می خواهند با یک محصول آموزشی واحد و یکپارچه تمامی مباحث موجود در دفترچه کنکور شیمی را بخوانند، شیمی صالحی راد بسیار پیشنهاد می شود.

مباحث آموزشی شیمی صالحی راد

دی وی دی آموزشی شیمی با تدریس دکتر مهدی صالحی راد مدرس برتر در 70 جلسه آموزشی تهیه و تدوین شده است. در این محصول به صورت موضوعی همه مباحث شیمی کنکور سراسری شامل ترمودینامیک، سینیتیک، شیمی آلی، الکتروشیمی، اسیدها و بازها، غلظت و نقطه جوش، روش حل مسائل استوکیومتری، گازها، قانون پایستگی جرم، ساختار لوئیس، ترکیبات یونی، فرمول نویسی و انرژی شبکه، جایگاه عناصر در جدول تناوبی، آرایش الکترونی، عدد کوانتومی و جدول تناوبی و… تدریس می شود.

ویژگی های محصول شیمی:

  • تدریس تمام نکات تستی دهم، یازدهم، دوازدهم
  • حل تست های کنکور به صورت موضوعی و تلفیقی
  • ترکیب موضوعات مشابه در سال های دهم، یازدهم و دوازدهم
  • امکان خرید موضوعی به صورت آنلاین از طریق سایت فرایاد

نویسنده سناریوی آموزشی: مهدی صالحی راد
مدرس: مهدی صالحی راد

جلسات دوره ‌
معرفی و مسائل
32 دقیقه
معرفی ایزوتوپ
19 دقیقه
نوشتن مولکول‌ها
25 دقیقه
مسائل جرم اتمی میانگین
20 دقیقه
معرفی جرم اتمی و مولی (amu)
22 دقیقه
آرایش الکترونی (قسمت اول)
33 دقیقه
آرایش الکترونی (قسمت دوم)
19 دقیقه
اعداد کوانتومی
31 دقیقه
آشنایی با جدول تناوبی و نکات آن
20 دقیقه
تعیین جایگاه عناصر 1
0 دقیقه
تعیین جایگاه عناصر 2
27 دقیقه
آشنایی با ترکیب‌های یونی
21 دقیقه
فرمول نویسی و نام‌گذاری
31 دقیقه
انرژی شبکه
27 دقیقه
آرایش لوویس 1
30 دقیقه
آرایش لوویس 2
20 دقیقه
موازنه واکنش‌های شیمیایی 1
26 دقیقه
موازنه واکنش‌های شیمیایی2
11 دقیقه
آشنایی با گازها و قوانین آن‌ها
16 دقیقه
مسائل قوانین گازها
26 دقیقه
مولکول، اتم، مول، عددو قانون آووگادرو
27 دقیقه
حجم
20 دقیقه
استوکیومتری جرمی، حجمی و مولی
22 دقیقه
استوکیومتری جرمی، حجمی و مولی + غلظت
25 دقیقه
بازده درصدی و درصد خلوص
23 دقیقه
ppm
16 دقیقه
درصد جرمی
15 دقیقه
غلظت مولی (مولار)
17 دقیقه
انحلال پذیری (1)
26 دقیقه
انحلال پذیری (2)
18 دقیقه
رقیق کردن
22 دقیقه
تعیین قطبیت مولکول‌ها
18 دقیقه
نیروهای بین مولکولی
21 دقیقه
نحوه تعیین نقطه جوش
18 دقیقه
صابون‌ها
29 دقیقه
پاک کنندگی
20 دقیقه
نظریه آرنیوس
25 دقیقه
رسانایی الکتریکی محلول‎‌ها و قدرت اسیدی
17 دقیقه
تعادل و قدرت اسیدی 1
17 دقیقه
تعادل و قدرت اسیدی 2
18 دقیقه
مسائل PH - قسمت اول
30 دقیقه
مسائل PH - قسمت دوم
15 دقیقه
مسائل PH - قسمت سوم
29 دقیقه
معرفی و تعیین عدد اکسایش
26 دقیقه
واکنش‌های الکتروشیمیایی
27 دقیقه
تبادل الکترون و چند مسئله
29 دقیقه
سلول گالوانی
26 دقیقه
سری °E (پتانسیل کاهشی استاندارد)
29 دقیقه
سلول‌های الکترولیتی
27 دقیقه
خوردگی
26 دقیقه
کربن و هیدروکربن‌ها (1)
25 دقیقه
کربن و هیدروکربن‌ها (2)
29 دقیقه
کربن و هیدروکربن‌ها (3)
18 دقیقه
کربن و هیدروکربن‌ها (4)
17 دقیقه
کربن و هیدروکربن‌ها (5)
22 دقیقه
کربن و هیدروکربن‌ها (6)
23 دقیقه
کربن و هیدروکربن‌ها (7)
29 دقیقه
هیدرات‌های کربن (1)
23 دقیقه
هیدرات‌های کربن (2)
21 دقیقه
هیدرات‌های کربن (3)
23 دقیقه
هیدرات‌های کربن (4)
22 دقیقه
پلیمرها (1)
21 دقیقه
پلیمرها (2)
30 دقیقه
مفاهیم اولیه
25 دقیقه
نمودارها
14 دقیقه
مسائل
22 دقیقه
مفاهیم اولیه
27 دقیقه
عوامل موثر بر آنتالپی و مسائل
22 دقیقه
آنتالپی سوختن
12 دقیقه
اساتید دوره‌