حل تمرین فیزیک دهم

امکان خرید بسته DVD هم وجود دارد.

مدت دوره 12 ساعت
تعداد فصل ها 4 فصل
تعداد جلسات 27 جلسه
مدرس نیما نوروزی
 

امکان خرید بسته DVD هم وجود دارد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

دوره های مرتبط‌
توضیحات دوره

حل تمرین فیزیک دهم :

حل تمرین فیزیک (1) دهم شامل:

27 جلسه آموزشی شامل :

آموزش مفاهیم کتاب درسی از طریق حل مسئله با حضور مؤلف کتاب درسی
حل مثال ها و تمرین های مهم و کلیدی کتاب درسی
طرح و بررسی فعالیت های مکمل کتاب در راستای غنی سازی مفاهیم کتاب درسی
حل نمونه سؤال های امتحانی مدارس برتر کشور
آموزش مفاهیم با بیانی ساده، شیوا و روان

مدیر علمی دپارتمان فیزیک متوسطه : احمد احمدی (مؤلف کتاب درسی)
نویسنده سناریوی آموزشی : نیما نوروزی
مدرس : نیما نوروزی

جلسات دوره ‌
توضیح مجموعه و ارتباط آن با دو مجموعه دیگر
38 دقیقه
مدل سازی و کمیت های فیزیکی
39 دقیقه
خطا و دقت در ابزارهای اندازه گیری
34 دقیقه
تخمین مرتبه بزرگی
32 دقیقه
چگالی
41 دقیقه
انرژی جنبشی
32 دقیقه
کار انجام شده توسط نیروها
49 دقیقه
کار کل و قضیه کار و انرژی جنبشی
24 دقیقه
انرژی پتانسیل
31 دقیقه
انرژی مکانیکی و قانون پایستگی انرژی
39 دقیقه
توان
33 دقیقه
حالت های ماده، نیروهای بین مولکولی و مفاهیم اولیه فشار
39 دقیقه
فشار در شاره ها
34 دقیقه
بارومتر و مانومتر
42 دقیقه
شناوری و اصل ارشمیدس
54 دقیقه
اصل برنولی
33 دقیقه
دماسنجی
38 دقیقه
انبساط گرمایی
43 دقیقه
گرما و تعادل گرمایی
45 دقیقه
گرما و تغییر حالت
34 دقیقه
روش های انتقال گرما
52 دقیقه
قوانین گازها
33 دقیقه
معادله حالت و قانون اول ترمودینامیک(ویژه رشته ریاضی)
27 دقیقه
فرایند های خاص(ویژه رشته ریاضی)
33 دقیقه
چرخه ترمودینامیکی(ویژه رشته ریاضی)
27 دقیقه
ماشین گرمایی(ویژه رشته ریاضی)
49 دقیقه
یخچال(ویژه رشته ریاضی)
40 دقیقه
اساتید دوره‌
توجه: استادی برای این درس ثبت نشده است.