با ما تماس بگیرید

02188176609

آموزش مفهومی ریاضی هشتم متوسطه

مدت دوره
19 ساعت
تعداد فراگیر
9 نفر
تعداد فصل ها
9 فصل
تعداد جلسات
36 جلسه
مدرس دوره
مهدی دهقان
 

توضیحات دوره

جلسات دوره ‌

معرفی محصول
یادآوری عددهای صحیح
معرفی عددهای گویا
جمع و تفریق عددهای گویا
ضرب و تقسیم عددهای گویا
یاد آوری عددهای اول
تعیین عددهای اول
چند ضلعی ها و تقارن
توازی و تعامد
چهار ضلعی ها
زاویه های داخلی
زاویه های خارجی
یادآوری عبارت های جبری
ساده کردن عبارت های جبری
پیدا کردن مقدار یک عبارت جبری
تجزیه عبارت های جبری
معادله
جمع بردارها
ضرب عدد در بردار
بردارهای واحد مختصات
رابطه فیثاغورس
شکل های هم نهشت
مثلث های هم نهشت
هم نهشتی مثلث های قائم الزاویه
توان
تقسیم اعداد توان دار
محاسبات اعداد توان دار
جذر تقریبی ونمایش اعداد رادیکالی
خواص ضرب و تقسیم رادیکال ها
دسته بندی داده ها
میانگین داده ها
احتمال یا اندازه گیری شانس
بررسی حالت های ممکن
خط و دایره
زاویه های مرکزی
زاویه های محاطی
اساتید دوره
مهدی دهقان

سوابق اجرایی:
- تدریس در موسسات معتبر آموزشی
- مولف درس آزمون ریاضی هفتم انتشارات مبتکران
- مولف درس آزمون ریاضی هشتم انتشارات مبتکران
- مولف درس آزمون ریاضی نهم انتشارات مبتکران
- مولف کتاب گنجینه هشتم انتشارات مبتکران
- عضو گروه مولفان درس آزمون ریاضی دهم انتشارات مبتکران