سعید جلالی

دوره‌های برگزارشده این استاد
نام استاد : سعید جلالی
آخرین مدرک تحصیلی : فوق لیسانس
نام رشته تحصیلی : برق الکترونیک
محل تحصیل: دانشگاه تهران

سوابق اجرایی :
– مولف کتاب زرد کانون فرهنگی آموزش قلم چی
–مولف کتاب آموزش و آزمون ریاضی دهم رشادت (یگانه)
– رتبه برتر دبیران اردوی نوروزی درسطح کشور در سال۹۱-۹۰
– مدرس دیفرانسیل در رادیو فرهنگ
– مدرس دیفرانسیل در برنامه فرصت برابر
 

دور‌‌ه‌های سعید جلالی