آموزش مفهومی ریاضی نهم

امکان خرید بسته DVD هم وجود دارد.

مدت دوره 14 ساعت
تعداد فصل ها 10 فصل
تعداد جلسات 30 جلسه
مدرس مهدی دهقان
 

امکان خرید بسته DVD هم وجود دارد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

دوره های مرتبط‌
توضیحات دوره

آموزش ریاضی نهم :

آموزش ریاضی نهم شامل:
تدریس مفهومی و سطر به سطر کتاب درسی
توسعه و غنی سازی مطالب کتاب درسی
طرح و حل مثال ها و تمرین های مهم و کلیدی کتاب درسی
راهنمایی جهت حل تمرین ها و پرسش های کتاب درسی
استفاده از روش ها، ابزارها و تکنولوژی های نوین آموزشی جهت هوشمندسازی آموزش

 

نویسنده سناریو آموزشی: خسرو داوودی
نویسنده سناریوی آموزشی: مهدی دهقان
مدرس: مهدی دهقان

 

جلسات دوره ‌
مجموعه
30 دقیقه
نمایش ریاضی و زیر مجموعه
49 دقیقه
اعمال روی مجموعه ها
36 دقیقه
مجموعه و احتمال
19 دقیقه
عددهای گویا
47 دقیقه
عددهای گنگ و حقیقی
29 دقیقه
قدر مطلق
25 دقیقه
استدلال در هندسه
19 دقیقه
اثبات در هندسه
25 دقیقه
همنهشتی مثلث ها
30 دقیقه
حل مسئله و تشابه
36 دقیقه
توان طبیعی و صحیح
32 دقیقه
مسائل توان
34 دقیقه
ریشه ، ضرب و تقسیم رادیکال ها
24 دقیقه
جمع و تفریق رادیکال ها
38 دقیقه
عبارت های جبری
27 دقیقه
اتحادها
40 دقیقه
تجزیه
30 دقیقه
نامساوی و نامعادله
19 دقیقه
مفهوم معادله خط
37 دقیقه
شیب و عرض از مبدا
38 دقیقه
دستگاه معادلات
26 دقیقه
ساده کردن عبارت های گویا
26 دقیقه
محاسبات عبارت های گویا
30 دقیقه
تقسیم چند جمله ای ها بر هم
30 دقیقه
کره
21 دقیقه
هرم و مخروط
26 دقیقه
سطح اجسام
9 دقیقه
حل نمونه سوالات نیم سال اول
17 دقیقه
حل نمونه سوالات نیم سال دوم
14 دقیقه
اساتید دوره‌

مهدی دهقان

سوابق اجرایی:
- تدریس در موسسات معتبر آموزشی
- مولف درس آزمون ریاضی هفتم انتشارات مبتکران
- مولف درس آزمون ریاضی هشتم انتشارات مبتکران
- مولف درس آزمون ریاضی نهم انتشارات مبتکران
- مولف کتاب گنجینه هشتم انتشارات مبتکران
- عضو گروه مولفان درس آزمون ریاضی دهم انتشارات مبتکران