با ما تماس بگیرید

02188176609

میرشهرام صدر

دوره‌های برگزارشده این استاد
نام استاد: میرشهرام صدر
آخرین مدرک تحصیلی : دکترا
نام رشته تحصیلی : فلسفه علم ریاضی
محل تحصیل: دانشگاه آزاد

سوابق اجرایی :
- مدير داخلی و برنامه‌ريز گروه رياضی متوسطه انتشارات مدرسه به مدت 5 سال
- دبیر انجمن معلمان ریاضی شهر تهران درسال 92 تا 96
- عضو شورای برنامه ریزی گروه ریاضی دفتر تالیف کتب درسی کشور از سال 92 تا اکنون 
- مولف کتاب های درسی ریاضی متوسطه اول و دوم دفتر تالیف کتب درسی
- مولف کتاب ریاضی و آمار دهم انسانی انتشارات مبتکران
- دبیر نمونه استانی(تهران ) سال 93-94
 

دور‌‌ه‌های میرشهرام صدر