مهدی دهقان

دوره‌های برگزارشده این استاد
نام استاد : مهدی دهقان
آخرین مدرک تحصیلی : فوق لیسانس
نام رشته تحصیلی : مکانیک
محل تحصیل: دانشگاه شریف

سوابق اجرایی:
- تدریس در موسسات معتبر آموزشی
- مولف درس آزمون ریاضی هفتم انتشارات مبتکران
- مولف درس آزمون ریاضی هشتم انتشارات مبتکران
- مولف درس آزمون ریاضی نهم انتشارات مبتکران
- مولف کتاب گنجینه هشتم انتشارات مبتکران
- عضو گروه مولفان درس آزمون ریاضی دهم انتشارات مبتکران
 

دور‌‌ه‌های مهدی دهقان